Det danska läkemedelsföretaget Novo Nordisk tillkännager att dess läkemedel Wegovy, avsett för fetma, minskade risken för allvarliga kardiovaskulära händelser (MACE) med 20 procent hos personer som lider av övervikt eller fetma samt har etablerad hjärt-kärlsjukdom men inte diabetes.

Strax innan stängning på tisdagen noterar Novo Nordisk en uppgång om drygt 17 procent och blir därmed dagens stora vinnare.

Resultaten kommer från en studie med namn SELECT, och involverade 17 604 vuxna individer som var 45 år eller äldre. Studien uppnådde sitt huvudmål genom att påvisa en signifikant och överlägsen minskning av MACE med 20 procent bland de som behandlades med semaglutid 2,4 mg jämfört med de som fick placebo.

Innan studieresultaten presenterades hade investerare och analytiker till Reuters förutspått att en minskning av risk på 15 till 17 procent, eller högre, skulle betraktas som en positiv utkomst.

Novo Nordisk planerar att ansöka om godkännande från myndigheterna för att utöka indikationen för semaglutid 2,4 mg (Wegovy) både i USA och EU under 2023. Utförliga resultat från studien kommer att offentliggöras vid en vetenskaplig konferens senare under detta år.