Läkemedelsjätten Novo Nordisk, överraskar marknaden med en omvänd vinstvarning där man justera upp sina prognoser för helåret 2023. Innan den omvända vinstvarningen som kommunicerades på fredagseftermiddagen handlades Novo Nordisk under nollstrecket, strax efter nyheten rycktes aktiekursen upp tydligt, i skrivande stund avancerar aktien 1,8 procent till nya högsta nivåer. Aktiekursen har rusat i år och är upp över 55 procent i år och handlas kring 723 danska kronor.

Novo Nordisk (NOVO B) har nu ökat sina förväntningar för rörelseresultatet under 2023, och det förväntas nu öka med 40-46 procent. Tidigare hade företaget förutspått en tillväxt på 31-37 procent.

Likaså förväntas helårsförsäljningen (justerat för valutaeffekter) öka med 32-38 procent, vilket är en uppjustering från de tidigare förväntningarna på 27-33 procent.

Uppjusteringen motiveras av de högre förväntningarna i USA för bolagets framgångsrika produkter, Ozempic och Wegovy.

Under de första nio månaderna av året ökade Novo Nordisks försäljning med 33 procent, och rörelseresultatet ökade med 37 procent. Under det tredje kvartalet var motsvarande siffror ännu högre, med en ökning på 38 respektive 47 procent.