Batteritillverkaren Northvolt tar in sin största finansiering hittills på drygt 50 miljarder kronor. Kapitalanskaffningen viks framför allt till Northvolt i Skellefteå och garanteras delvis av Riksgälden.

En massiv finansieringsrunda

Strax innan jul rapporterades att Northvolt tagit in 12 miljarder i en konvertibel och fått lånegarantier av Riksgälden på 15 miljarder kronor. Förra veckan godkände även EU statligt stöd på 11 miljarder för fabriken i Heide i Tyskland.

Nu står det klart att Riksgäldsgarantin är del i en större finansiering på 5 miljarder dollar, motsvarande 51,5 miljarder kronor. Kapitalet ställs ut som så kallat nonrecourse-lån, vilket innebär att det säkras genom pantsättning av fabriken i Skellefteå, Northvolt Ett. Detta till skillnad från senare års konvertibellån.

Enligt bolaget är affären den största inom grön lånefinansiering i Europa hittills.

Investeringar och tillväxt

Enbart investeringen i Skellefteå kommer ligga på 70–80 miljarder kronor och 55 miljarder kronor för fabriken i Kanada. Just nu tickar nya investeringar och operationella utgifter på med omkring 200 miljoner dollar, motsvarande 2 miljarder kronor, per månad.

Samtidigt refinansieras tidigare långsiktiga lån för Northvolt Ett på 1,6 miljarder dollar, motsvarande 16,5 miljarder kronor, som togs i juli 2020. Det innebär att batteritillverkaren nu har tagit in 13 miljarder dollar, motsvarande 134 miljarder kronor, i direktinvesteringar och lån.

Den senast kända värderingen av Northvolt, som i dag har över 5.000 anställda, är cirka 120 miljarder kronor. Det har dock ryktats om en värdering över 200 miljarder vid en eventuell notering. Enligt uppgifter till Di är en börsnotering för företaget trolig under 2024 eller 2025.

Framtidsplaner och milstolpar

Finansieringspaketet går till utbyggnaden av Northvolt Ett i Skellefteås fabrik för katodmaterial och battericeller, men även till återvinningsanläggningen Revolt Ett intill. Enligt Northvolt närmar den senare driftsättning och ska bli den största cirkulära batteriproduktionen utanför Asien.

”Det här är en finansiell milstolpe och gör att vi kan fullt ut realisera potentialen för Northvolt Ett”, säger Northvolts vd Peter Carlsson i ett pressmeddelande.