Northbaze Group har den 22 december efter marknadens stängning, bekräftat att de har ingått avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Lowwi AB, en ledande nordisk e-handlare inom mobilskal, mobilskydd och andra tillbehör. E-handlaren går är Skalhuset.se. Denna affär sker i samarbete med Henrik Sundholm Invest AB och Yuatja AB, vilket markerar en betydande utvidgning av Northbaze Groups affärsverksamhet.

Förvärvas delvis med egna aktier

För att finansiera denna affär, har Northbaze Groups styrelse, med stöd av ett bemyndigande från bolagsstämman den 26 maj 2023, beslutat att genomföra en apportemission. Denna emission innebär utgivningen av 8 888 000 nya aktier. Köpeskillingen för Lowwi AB uppgår till 8,5 MSEK, varav 4,0 MSEK betalas med nyemitterade aktier och 4,5 MSEK i kontanter.

Detaljer om emissionen

I emissionen får Henrik Sundholm Invest AB 8 333 000 aktier, medan Yuatja AB tilldelas 555 000 aktier. Teckningskursen är satt till 0,45 SEK per aktie. Efter emissionen kommer Northbaze Groups totala antal aktier att öka från 157 014 653 till 165 902 653, och aktiekapitalet stiger med 1 333 200 SEK. Detta leder till en utspädning på cirka 5,36 % för nuvarande aktieägare.

Ledningens perspektiv

Henrik Andersson, VD för Northbaze Group, betonar att denna affär är ett led i företagets strävan efter ökad lönsamhet och effektivitet. Man är ständigt på jakt efter lönsamma förvärvsmöjligheter. Henrik Sundholm från Skalhuset.se ser stora fördelar i att nyttja det automatiserade lagret för att hantera större volymer och stärka e-handelsplattformen.

Skalhusets framtidssikter

Med målet att omsätta ca 100 MSEK och uppnå ett rörelseresultat på ca 4 MSEK under 2024, visar Skalhuset starka ambitioner. Trots utmaningar som den höga kursen på USD 2022/2023, vilket ledde till ett rörelseresultat på -0,6 MSEK, har bolaget genom olika strategier, som lägsta ordergräns för fraktfrihet och investeringar i lagerautomation, förbättrat sin lönsamhet avsevärt.

Viktig tillväxt för Northbaze

För Northbaze Group är förvärvet av Lowwi AB en viktig del av deras strategi för tillväxt. Med detta förvärv breddar de inte bara sin produktportfölj, utan stärker även sin ställning på marknaden genom att kombinera stark produktion, en omfattande återförsäljarverksamhet och en framstående e-handelsplattform. Denna expansion ligger i linje med koncernens långsiktiga strategi för tillväxt, både organisk och genom förvärv.

Northbaze Group som är noterat på Nasdaq First North föll med drygt 10 % på onsdagen under låg omsättning.