En ny era inom bolagsstyrning

North House, en framstående RegTech-aktör, stärker sin position på marknaden genom att säkra 5 miljoner kronor i en nyligen avslutad kapitalrunda. Startad i maj 2022 av Nasdaqveteranen Julia Haglind, bolagsbyggaren Hidden Dreams och flera finansprofiler, däribland Sofia Beckman, har North House snabbt blivit en central spelare i att effektivisera bolagsstyrning. Företagets mål är att minimera den manuella insatsen som krävs för att hålla styrdokument aktuella och väl förankrade i organisationen – en process som traditionellt är både tidskrävande och kostsam.

Viktiga tillskott till styrelsen och ägarlistan

Förstärkning till North House kommer inte bara i form av kapital utan även genom ny expertis i styrelsen. Rickard Ridderström och Jens Bäckbom ansluter sig till teamet, medan Ann Grevelius fortsätter sin roll som strategisk rådgivare. Denna nya konstellation signalerar en stark framtidstro bland befintliga och nya ägare.

North House har också lockat till sig en imponerande lista av investerare från olika branscher, inklusive Maria Hedengren, före detta vd för Readly, Sören Mellstig, en känd profil inom private equity, och Ann Grevelius, fondexpert och grundare av Opti.

Plattformen som förändrar spelreglerna

Med en nylanserad plattform som redan visat sitt värde på marknaden, riktar North House nu blicken mot ytterligare expansion och produktutveckling. Plattformen, som redan attraherar intresse från fond-, bank-, och försäkringssektorn, är utformad för att ge företag tydlig översikt och kontroll över sina styrdokument.

“Vi är otroligt stolta över att välkomna ny kompetens till North House i form av styrelsetillskott och investerare, samt förnyat förtroende från befintliga ägare. Kapitalet går till att accelerera vidareutvecklingstakten och säljansatserna nu när plattformen både är lanserad och beprövad. Governance har ett oförtjänt trist rykte av att vara ett spel för gallerierna, vilket delvis är ett resultat av att många inte upplevt välförankrade styrdokument. Men jag skulle gå så långt att säga att det är ett av de absolut mest kraftfulla verktygen för att bedriva förändring och skapa samspelt tillväxt, samtidigt som man följer rådande lagar och direktiv,” säger Julia Haglind, grundare och vd på North House.

Tillväxt och framtidsperspektiv

Under det senaste året har North House noterat betydande tillväxt, med en kraftig ökning av kundbasen och en imponerande nollprocentig kundavgång. Denna framgång bådar gott för framtiden, speciellt i en tid då regelverk och krav ökar i takt med teknologisk utveckling och nya samhällsutmaningar.

“Det är ett självklart val att fortsätta min resa med North House. Vi bidrar till en positiv utveckling inom viktiga, centrala frågor för alla typer av verksamheter. I en tid med snabb teknologisk utveckling och nya samhällsutmaningar ökar antalet regelverk och krav lavinartat. Nyligen antog exempelvis Europaparlamentet en ny lag om artificiell intelligens, vilket lär påverka många företag. Allt detta ökar kraven på bolagen, men genom att ha tydlig koll på bolagsstyrningen ökar man sina affärsmöjligheter avsevärt. För att underlätta detta behövs effektiva verktyg, som både bidrar till högre kvalitet och ökad resurseffektivitet. Behovet finns, lösningen finns och teamets passion för detta område är inget annat än imponerande,” säger Ann Grevelius, strategisk rådgivare till North House.

Med sitt starka team, innovativa plattform och imponerande investerarbas är North House väl rustat för att leda vägen mot en ny era inom bolagsstyrning.