Den norska centralbanken Norges Bank överraskade på torsdagen med en höjning av styrräntan med 0,25 procentenheter till 4,50 procent, trots förväntningar om oförändrad nivå. Beslutet kom som en överraskning eftersom 10 av 11 analytiker hade räknat med att räntan skulle förbli oförändrad.

Inflationen fortfarande en utmaning

Centralbankschefen Ida Wolden Bache förklarar i ett pressmeddelande att även om ekonomin visar tecken på avkylning, kvarstår problemet med hög inflation. “Vi ser att ekonomin kyls av, men inflationen är fortfarande för hög”, säger hon.

Inflationen lägre än väntat, men över mål

Norges Bank noterar att inflationen varit något lägre än förväntat, men den ligger fortfarande väl över det satta målet på 2 procent. “En höjning av styrräntan nu minskar risken för att inflationen förblir hög under lång tid. Styrräntan kommer sannolikt ligga kvar på 4,50 procent under tid framöver”, tillägger Bache.

Svagare norsk krona ett bekymmer

Ett ytterligare problem som nämns av Norges Bank är den fortsatta försvagningen av den norska kronan. Detta kan bidra till att hålla inflationen uppe, trots minskad internationell prispress.

Flexibilitet i framtida räntebeslut

Banken framhåller att den är redo att anpassa räntepolitiken vid behov. Om kostnadsinflationen förblir hög eller om kronan försvagas mer än förväntat, kan detta leda till att prisinflationen förblir högre under en längre period än vad som nu förväntas. I ett sådant scenario är centralbanken beredd att återigen höja räntan. Å andra sidan, om det sker en tydlig nedgång i den norska ekonomin eller om inflationen faller snabbare än förväntat, kan en sänkning av styrräntan ske tidigare än vad som är planerat.