Nordnet börsnoterade för två år sedan, den 25 november 2020. I samband med noteringen ingick Nordnets vd Lars-Åke Norling ett avtal med bolaget att inte sälja aktier i Nordnet under en period av tjugofyra månader, ett så kallat lockup-avtal.

Lockup-avtalet har nu löpt ut och Lars-Åke Norling har idag sålt 980.000 aktier till ett pris om 153,50 kronor styck. Försäljningen avser cirka en tredjedel av Norlings aktieinnehav i Nordnet.

– I samband med att lockup-avtalet har löpt ut har jag valt att sälja en del av mitt innehav i Nordnet, av privatekonomiska skäl. Jag har dock majoriteten av mitt ägande kvar, och har en väldigt stark tilltro till Nordnet. Vi har mycket potential kvar att realisera på den nordiska sparmarknaden och jag ser fram emot att vara med på den resan, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.