Trots de osäkra tiderna har IT-företaget Nitor inte tappat farten på sin tillväxtresa inom den globala IKT-sektorn. Det finskgrundade företaget har under de senaste åren satsat på hållbar internationell tillväxt, särskilt i Sverige, där företaget visade en imponerande tillväxt på 77 procent under 2022.

Under 2022 ökade det finska IT-bolaget Nitor sin totala omsättning för 16:e året i rad och nådde en summa på cirka 36,9 miljoner euro. Nitors femte verksamhetsår i Sverige blev en framgång med en tillväxt på 77 procent i nettoomsättningen, vilket resulterade i 20 miljoner SEK.

Sebastian Uramek, VD på Nitor i Sverige, berättar att företagets verksamhet i Sverige nu består av över 20 medarbetare, och i början av året flyttade de till ett nytt kontor på Östermalm i Stockholm. Nitor lägger stor vikt vid sitt arbetsgivarvarumärke och rekryterar seniora IT-experter med modern teknisk kompetens. De strävar efter att erbjuda sina medarbetare den bästa möjliga arbetsplatsen. Istället för att bara anställa konsulter för specifika kundprojekt, letar de efter långsiktiga matchningar som passar deras arbetssätt.

Nitor har utvidgat sin kundbas med flera stora företag och offentliga organisationer både i Finland och Sverige under det senaste året. Bland deras befintliga kunder finns företag som S-gruppen, Posten, Finnair, Elisa, Supercell, K-gruppen och SL. Förutom att betjäna nordiska kunder inom telekom, finans och detaljhandel, vänder sig företaget även till lokala kunder inom industri, hälsovård, media, logistik och offentlig sektor i Sverige.

Olli Auvinen, VD för Nitor, betonar att företaget investerar i en hållbar tillväxt. Deras kundbas sträcker sig över olika branscher och har blivit ännu mer diversifierad under de senaste åren. Denna mångfald gör dem anpassningsbara i osäkra tider. Nitors dagliga arbete fokuserar på att skapa digitala tjänster som är avgörande för deras kunders verksamhet. Genom att satsa på sina medarbetare och organisationen i stort, strävar de efter att vara det bästa valet för både kunder och medarbetare som söker långsiktiga samarbeten.

Hållbarhet är en central del av Nitors verksamhet. Företaget är engagerat i att göra digital utveckling hållbar för sina kunder, sitt eget företag och sina medarbetare. Under 2022 anslöt sig Nitor till WWF Finlands miljöledningssystem Green Office och påbörjade arbetet med initiativet Science Based Targets (SBTi). De publicerade också en jämställdhets- och jämlikhetsplan för perioden 2023-2025.

Nitor har inte bara fokuserat på tillväxt och ekonomisk framgång, utan har även satsat på att skapa en hållbar arbetsmiljö för sina medarbetare. Under 2022 anställde de över 50 nya medarbetare internationellt, och redan under 2023 har de anställt ytterligare 30 personer. Totalt sysselsätter Nitor nu över 300 medarbetare.

Sebastian Uramek betonar att företagets syn på ett hållbart arbetsliv attraherar många, och att det också leder till att deras konsulter levererar digitala och ekonomiskt hållbara resultat både för kunderna och för Nitor. Den starka tillväxten är ett tydligt tecken på detta.

Nitor fortsätter alltså sin tillväxtresa inom den globala IKT-sektorn, och deras satsning på hållbarhet har visat sig vara framgångsrik. Med en imponerande tillväxt på 77 procent i nettoomsättningen under 2022 i Sverige, och en ökad kundbas både i Finland och Sverige, har företaget positionerat sig som en anpassningsbar aktör i en osäker tid. Genom att investera i sina medarbetare och organisationen som helhet, strävar Nitor efter att vara det bästa valet för sina kunder och medarbetare som söker långsiktiga samarbeten. Med deras fokus på hållbarhet är Nitor väl rustade för att fortsätta sin framgångsrika resa inom IT-branschen.