PION Group, en ledande aktör inom svensk affärsutveckling och konsulttjänster, meddelar att Nils Carlsson kommer att tillträda rollen som VD och koncernchef i november. Han tar över efter tillförordnade VD Mats Kullenberg, som kommer att fortsätta sitt engagemang som Senior Advisor inom koncernen.

Nils Carlsson är en välrenommerad ledare inom svenskt näringsliv med gedigen erfarenhet inom flera branscher. Han kommer direkt från sin tidigare position som VD och koncernchef för Resurs Bank, där han framgångsrikt främjade bankens tillväxt genom datadriven innovation och förbättrad kundupplevelse. Han har även innehaft ledande befattningar på företag som Fortnox, Electrolux och Europolitan (nuvarande Telenor Sverige). Dessutom har han tjänstgjort i flera styrelser, inklusive PION Group, där hans intresse för företagets verksamhet först väcktes.

Styrelseordförande för PION Group, Lars Kry, uttrycker sin stolthet och glädje över att välkomna Nils Carlsson som ny VD och koncernchef. Rekryteringen av Nils med hans erfarenhet av stark tillväxt, att bygga små företag till stora framgångssagor samt expertis inom börsen, digitalisering och omställning, kommer att vara en viktig del av PION Groups nya affärsstrategi. Målet är att ta PION Groups positionering och nya erbjudande till nästa nivå för att säkerställa både företagets och kundernas framtid med rätt kompetens och digitala verktyg. Lars Kry betonar även att Nils Carlsson är den perfekta VD:n som kan hjälpa hela koncernen att nå sina uppsatta mål med sitt tydliga ledarskap, där människan står i fokus – precis som hos PION Group.

Nils Carlsson själv ser fram emot det spännande uppdraget att stärka den mänskliga kompetensen och utvecklingspotentialen genom att utnyttja teknik och automatisering. Han ser detta som kärnan i sitt arbete för att ytterligare bygga och stärka PION Group. Med över 3 600 talanger som representerar kunskap inom alla delar av svenskt näringsliv kommer PION Group att fortsätta fokusera på att främja den mänskliga kompetensen samtidigt som man utnyttjar tekniken för att möta framtidens utmaningar.

Bolagets nya strategi och uppdaterade finansiella mål tar hänsyn till den pågående automatiseringen på arbetsmarknaden. Företaget strävar efter att uppnå en årlig tillväxt på minst 20 procent och en EBITA-marginal på minst 5 procent fram till 2026. Under det senaste året har PION Group förvärvat SaaS-lösningar som Whippy, Roi/Workspace Recruit och konsultbolaget Dreamwork. Genom att samla konsultföretag under ett tak skapar PION Group synergieffekter och möjliggör snabbare utveckling.

Avslutningsvis tackar Lars Kry, styrelseordförande, tillförordnade VD Mats Kullenberg för hans framgångsrika insatser. Han ser fram emot att följa Mats arbete i hans nya roll som Senior Advisor och understryker att Mats på kort tid har bidragit till koncernens utveckling i linje med den nya strategin.

Med Nils Carlsson vid rodret förväntas PION Group fortsätta sin framgångsrika resa genom att kombinera mänsklig kompetens med digital innovation och stärka sin position som en betydande aktör inom svensk affärsutveckling och konsulttjänster.