Styrelsen för Nilar International har idag valt att försätta bolaget i bolaget i konkurs. En konkursansökan kommer att lämnas in idag, den 30 november 2023 hos Attunda tingsrätt. Det framgår enligt bolagets pressmeddelande.

Batteritillverkaren meddelade så sent som igår om ett kortsiktigt likviditetsproblem och att styrelsen skulle genomföra en översyn som avsåg avveckling av hela eller delar av verksamheten.

“Styrelsens bedömning efter den genomförda översynen, som fortsatt pågår, är att utsikterna för att hitta en långsiktig finansieringslösning är ytterst begränsade. Därutöver har Bolaget ett kortsiktigt likviditetsbehov där en lösning ännu inte har kunnat konkretiseras. Som ett led i styrelsens strategiska översyn ingår även att utvärdera andra alternativ så som strategiskt partnerskap eller försäljning av Bolaget”, skrev bolaget i gårdagens pressmeddelande.

Under Augusti i år presenterades en uppdaterad affärsplan, nya operationella och finansiella mål samt information om översyn av bolagets finansieringsmöjligheter. Sedan dess har bolaget haft pågående diskussioner med potentiella investerare, med dagens konkursbesked kan det konstateras att tillräcklig finansiering ej funnits.

“Om en kortsiktig finansieringslösning inte kan komma till stånd i närtid kommer Bolaget att behöva avbryta översynen och vidta omedelbara åtgärder som kan komma att involvera avveckling av hela, eller delar av, verksamheten”, skrev Nilar igår.

Det First North-noterade bolaget har rasat över 90 procent i år och har cirka 3 500 aktieägare hos Avanza per igår.