Nextory, en av Europas ledande streamingtjänster för böcker, har under andra halvåret i fjol lyckats vända resultatet till lönsamhet. Sedan dess har Nextory varit lönsamt på sista raden varje månad och räknar med fortsatt lönsam tillväxt och positivt resultat för 2024.

Vändningen till lönsamhet

“Lönsamheten är en viktig milstolpe i vår fortsatta resa,” säger Nextorys VD Shadi Bitar. Nextory grundades 2015 av entreprenörerna Shadi Bitar och Ninos Malki och tillväxten för bolaget har varit stark sedan starten. Nu har Nextory, som finns etablerat på tio marknader i Europa, gått in i en ny mognadsfas på en fortsatt snabbt växande streamingmarknad för böcker.

Omställning för tillväxt

Under 2022/23 har Nextory delvis ställt om verksamheten med tydligare fokus på lönsam tillväxt på befintliga marknader. Det har gett resultat och för verksamhetsåret 2023 rullade Nextory över till lönsamhet på sista raden, samtidigt som bolaget investerat kraftigt för att utveckla kundupplevelsen, innehållserbjudandet och plattformen för att möjliggöra fortsatt stark tillväxt. Nextory noterade en tillväxt på 9 procent för helåret 2023 och omsättningen landade på 601 miljoner kronor.

Framgångsrik affärsmodell

“Det är mycket glädjande att vi så tydligt visar styrkan i affärsmodellen och bolaget. Vi har varit lönsamma på sista raden sedan i höstas och har fortsatt leverera lönsam tillväxt varje månad sedan dess. Det var vår viktigaste målsättning för 2023 och organisationen har gjort ett fantastiskt jobb,” säger Shadi Bitar.

Prognoser för 2024

För helåret 2024 väntas den lönsamma tillväxten fortsätta för Nextory. Sett till de enskilda marknaderna går arbetet enligt planen och Nextory räknar med en ökad tillväxttakt som en följd av de förändringar och investeringar som gjorts under 2023. Nextorys geografiska marknader befinner sig i olika grader av mognad för ljudböcker men den övergripande bedömningen är att ljudbokstrenden befinner sig i en lång och uthållig tillväxtfas.

Framtidsutsikter och strategier

“Nextorys offensiva strategi ligger fast och i en föränderlig omvärld är vår ambition att fokusera på tillväxt främst på våra befintliga marknader. Vi ska öka tillväxttakten men samtidigt slå vakt om lönsamhet, teknikförsprång och kundnöjdhet för våra befintliga användare,” säger Shadi Bitar. Det kan också bli intressant att titta på nya marknader, som bedöms ha goda förutsättningar att snabbt nå lönsamhet.

Nextorys framgångsresa är ett tydligt exempel på hur strategiska investeringar och en tydlig affärsmodell kan leda till stabil och långsiktig tillväxt, även i en konkurrensutsatt marknad. Med fortsatt fokus på lönsam tillväxt och innovation ser framtiden ljus ut för Nextory och dess användare.