Spelkoncernens framgång och värdeuppskattning

Modern Times Group (MTG), en ledande aktör inom mobilspelsindustrin, har nyligen mottagit lovord från Nordea som beskriver bolaget som en “kassaflödesmaskin”. I en färsk analys har banken initierat bevakning av spelkoncernen, där de belyst en potentiell 40-procentig uppsida i aktien jämfört med dagens marknadsvärde.

Stabila kassaflöden från spelrättigheter

MTG:s portfölj, som innehåller rättigheter till ett flertal populära mobilspel, anses av Nordea vara “väl lämpad för att leverera växande kassaflöden”. Denna stabilitet kommer från en kombination av etablerade spel och en lojal spelarbas, vilket skapar en solid grund för fortsatt tillväxt och minskar risken för nya spelsläpp.

Förväntningar på tillväxt och kassaflöde

Nordea förutspår att MTG:s organiska tillväxt kommer att öka med ungefär 5 procent årligen fram till 2026. Ännu mer imponerande är den förväntade årliga ökningen av det fria kassaflödet, som uppskattas till 15 procent. Dessa siffror bygger på förbättrade marknadsutsikter och en planerad lansering av fler spel.

Strategi för aktieåterköp och riktkurs

Nordea framhåller även MTG:s starka nettokassaprofil. Med en beräknad nettokassaprofil på runt 50 procent av börsvärdet år 2026 menar banken att det finns utrymme för återköp av 20-25 procent av de utestående aktierna. Köprekommendationen ackompanjeras av en riktkurs på 122 kronor per aktie, vilket ligger väl över dagens aktiekurs på cirka 86 kronor.

Ägarstruktur och aktiemarknadens reaktion

Efter att Kinnevik avslutade sitt engagemang i MTG, som följdes av en separation från Viaplay, ägs bolaget huvudsakligen av fonder. De största ägarna idag inkluderar grundarna av Innogames via deras ägarbolag EHM, och Active Ownership, som gick in i MTG 2020.

MTG:s aktie har stigit med nästan 15 procent den senaste månaden, och uppvisar en mindre uppgång på under 6 procent över de senaste 12 månaderna. Även om aktien har minskat med 3 procent sedan årsskiftet 22/23, är kursen i stort sett oförändrad sedan det senaste årsskiftet.

Framtidsutsikter

Med starka finansiella förutsättningar och en strategisk plan för tillväxt och kassaflödesökning ser MTG:s framtid ljus ut. Nordeas analys pekar på en betydande uppsida, vilket kan locka både nya investerare och uppmuntra befintliga aktieägare att hålla kvar vid sina investeringar i takt med att företaget fortsätter att expandera och innovera inom spelindustrin.