Har ökat med 30 procent på ett år

Den ekonomiska situationen för svenska hushåll har försämrats markant under det senaste året. En färsk undersökning genomförd av Demoskop på uppdrag av hypoteksbolaget Borgo visar att antalet svenskar som känner ekonomisk stress har ökat med 30 procent jämfört med föregående år. Trots sjunkande inflation och lägre räntor, upplever många hushåll fortfarande stora ekonomiska påfrestningar.

Varannan har tagit från sin buffert för att få ekonomin att gå ihop

Undersökningen avslöjar att 46 procent av svenskarna har behövt ta pengar från sin buffert för att klara av löpande kostnader. Andelen som sparar 10 000 kronor eller mer varje månad har halverats från 16 till 9 procent på ett år. Dessutom har 15 procent av de tillfrågade behövt låna pengar från familj eller vänner för att få ekonomin att gå ihop. Många har också gjort bortprioriteringar, såsom att välja bort semesterresor (35 procent) och minska på presenter och julklappar (16 procent).

Svenskarnas månadssparande minskar

Den genomsnittliga summan som svenskar sparar varje månad har minskat med 10 procent, från 3 970 kronor till 3 595 kronor. Skillnaden mellan mäns och kvinnors sparande har också ökat, där män nu sparar i genomsnitt 3 955 kronor jämfört med kvinnors 3 221 kronor. Kvinnors sparande har minskat med 15 procent medan mäns sparande har minskat med 4 procent.

En tredjedel känner ekonomisk stress

Enligt undersökningen känner 34 procent av svenskarna ekonomisk stress, och 24 procent oroar sig för att pengarna inte ska räcka till nästa månadslön. Denna stress påverkar också relationer och psykisk hälsa – 23 procent upplever att stressen påverkar relationen med sin partner och 49 procent menar att det påverkar deras psykiska hälsa.

Psykologen: “Få tar ekonomisk stress på allvar”

– Vi känner oss normala när vi vet att många andra befinner sig i en liknande situation som oss själva. Att de ekonomiska svårigheterna drabbar samhället i stort gör att vi inte upplever att vi själva har gjort något fel, vilket kan vara en anledning till att man inte vidtar åtgärder, säger Emelie Blad, psykolog på Mindler. 

4 tips från psykologen: Så hanterar du ekonomisk stress

Lär känna dina stressreaktioner

Skriv ner vilka tider och vilka omständigheter som utlöser stress. Hur reagerar du och din kropp? Genom att kartlägga känslor och reaktioner kan du bli mer medveten om vad som skapar stress, och öka din förmåga att hantera känslorna konstruktivt.

Var snäll mot dig själv

Tillåt dig själv att känna de känslor som uppstår utan självkritik. Var snäll mot dig själv och trösta dig själv som du skulle trösta en vän eller ett barn. Självmedkänsla kan minska stressens påverkan och underlätta hur du hanterar utmaningar.

Var medveten om din energibalans

Se till att balansera din energi genom att planera för regelbunden återhämtning. Detta innebär att medvetet ge plats för aktiviteter som minskar stress och bygger upp din energi, såsom fysisk träning, meditation eller hobbys.

Hitta avslappningsövningar som funkar för dig

Förutom att vara medveten om energibalansen behöver du hitta de aktiviteter och övningar som gör dig lugn och avslappnad. Det kan vara allt från att yoga, läsa en bok, jogga eller bara ligga på soffan och kolla på serier. Regelbunden avkoppling är viktig för att hantera stress och bibehålla psykisk hälsa.

Hela rapporten kan läsas här.