Det svenska statliga energibolaget Vattenfall befinner sig i hetluften efter misstankar om att de manipulerat elpriset för att gynna sin egen vinst på bekostnad av konsumenterna. Enligt rapporter från finska public service Yle genomför Energimyndigheten i Finland en utredning för att fastställa om Vattenfall genomförde konstgjorda åtgärder för att höja marknadspriset på el under fjolåret.

Det påstås att Vattenfall praktiskt taget erbjöd marknaden mindre el än de hade kapacitet att tillhandahålla, eller alternativt köpte upp för små volymer för att driva upp priset. Yle rapporterar att om Energimyndigheten kan bevisa att Vattenfall manipulerade elpriset, väntar företaget på en betydande bötesnota från marknadsdomstolen, som kan utdela böter på flera miljarder.

Enligt finsk lagstiftning kan det strängaste straffet för prismanipulation innebära en påföljdsavgift på upp till 10 procent av företagets omsättning för det år då brottet begicks. Vattenfall påstås ha informerat Energimyndigheten om händelsen själva och hävdar att det handlade om ett misstag.

Markus Fischer från Vattenfalls pressavdelning kommenterade: “Vi samarbetar med myndigheterna och inväntar deras beslut”, enligt Yle. Å andra sidan betonar Antti Paananen, chef för marknadsövervakningen på Energimyndigheten, att manipulation av priset fortfarande är straffbart, även om det påstås vara ett “misstag”.