MilDefs VD, Daniel Ljunggren, har genomfört en väsentlig försäljning av aktier från sitt tidigare aktieinnehav i företaget genom att sälja 400 000 aktier. Denna transaktion ägde rum den 9 februari och inbringade Ljunggren 27,4 miljoner kronor. Detta är hans första försäljning sedan bolaget gjorde sin entré på börsen i juni 2021. Det framgår av ett pressmeddelande.

Denna försäljning motsvarar ungefär 20 procent av Ljunggrens totala aktieinnehav i företaget, vilket pekar på en betydande minskning. Trots detta, efter att ha avyttrat en del av sitt innehav, återstår Ljunggren med cirka 1,6 miljoner aktier. Detta omfattande återstående innehav representerar cirka 3,9 procent av de totala aktierna i bolaget, vilket säkerställer att han fortsatt är en av de större långsiktiga aktieägarna i företaget.

– Jag har valt att sälja en del av mitt aktieinnehav i MilDef av privatekonomiska skäl. Majoriteten av mitt ägande i bolaget kvarstår och mitt kvarvarande innehav i MilDef är fortsatt min i särklass största privatekonomiska investering. Mitt engagemang och min grundmurade tilltro till MilDefs framtid kvarstår och jag ser fram emot att fortsätta leda och utveckla MilDef mot våra strategiska mål, säger Daniel Ljunggren, VD och koncernchef MilDef.