Metacon har via dotterbolaget Helbio erhållit CE-godkännande för den första modellen av bolagets kommande serie större vätgasgeneratorer baserade på företagets egna patenterade katalytiska reformeringsteknologi. HHG-systemen riktar in sig på den enorma potential som finns i Europa och världen att oberoende av elnätet lokalt kunna producera stora mängder grön icke-fossil vätgas från biogas. Beräkningar visar att den teoretiska potentialen bara i Tyskland är att fullt utbyggt skulle HHG-systemen kunna försörja hälften av Tysklands biltrafik med 100 procent klimatvänligt och inhemskt producerat fordonsbränsle i form av grön vätgas.

Marknaden för grön vätgas växer explosionsartat i takt med snabbt ökande insikter om potentialen för bland annat transportsektorns och basindustrins omställning, energilagring och det stora behovet av att hitta inhemska och hållbara sätt att öka länders energi- och bränsleoberoende. Den dominerande teknologin idag är att från grön elektricitet genom så kallad elektrolys spjälka vatten till syrgas och fossilfri vätgas till en uppsjö av olika användningsområden. Detta var anledningen till att Metacon under fjolåret byggde upp en egen affärsenhet med ett starkt erbjudande inom elektrolys, något som redan resulterat i flera större affärer och pågående projekt i Sverige.

Medan elektrolys är en välfungerande och mogen metod för tillverkning av grön vätgas så finns också flera utmaningar med denna teknologi. Den utgår bland annat från tillgång till stora mängder grön elektricitet, något som är en bristvara och inte minst i stora delar av världen utanför Norden. På senare tid har även elpriset snabbt skjutit i höjden. Metacons reformerteknologi (HHG) har därför tagit sikte på att komplettera elektrolysområdet med ett alternativt och el-oberoende sätt att producera stora mängder lokalt producerat fordonsbränsle eller energilagring i form av icke-fossil grön vätgas. Fokusområdet för dessa kompakta och modulära vätgasfabriker är den installerade och framtida basen av biogasproduktion i världen, primärt från lantbruksavfall, matavfall, fiskerinäringen och reningsverk. Bara i Tyskland finns en bas av över 10 000 biogasanläggningar.

Det är med anledning av ovanstående marknadsmöjligheter som Metacon under senare tid har fokuserat på att snabbt få ett CE-godkännande för bolagets större reformerteknologi. Planen är nu att fortsätta utvecklingen och produktionsförberedelserna för HHG-plattformen och samtidigt utveckla portföljen med uppskalade versioner med större kapacitet. CE-godkännandet av HHG 40 bevisar att vår reformerteknologi är säker och uppfyller de krav som ställs för att bli godkända under EU:s regelverk och banar väg för fortsatta certifieringar av våra övriga reformerprodukter.

CE-märkningen av HHG 40 är en viktig milstolpe inför den kommande utrullningen av våra reformerbaserade vätgasgeneratorer. Detta visar att vi är på god väg mot att skapa en helt egen och unik produktportfölj inom vätgasproduktion där Metacon både kan erbjuda marknadsledande elektrolysörer och en unik alternativ och el-oberoende systemprodukt för att tillverka samma gröna vätgas till till exempel tankstationer. Arbetet med att skala upp HHG-systemet till sin fulla potential har redan påbörjats och ska kunna resultera i en kompakt reformer med motsvarande produktionskapacitet som en 1 MW elektrolysör. Men utan att behöva vara uppkopplad mot elnätet”, säger Christer Wikner, vd för Metacon.