Strategiskt förvärv stärker positionen i Europa

Matrix42, som är en av de främsta leverantörerna i Europa av mjukvaruplattform inom IT- och enterprise service management, meddelar idag att de har slutfört förvärvet av Efecte, ledande aktör i Norden på marknaden för molnbaserad service management. Detta förvärv markerar en betydande expansion för Matrix42 och stärker deras position på den europeiska marknaden.

Ny ledning för en ny era

I samband med förvärvet av Efecte har Matrix42 utsett Niilo Fredrikson till ny verkställande direktör för den sammanslagna organisationen. Fredrikson, som har varit vd för Efecte sedan 2018, bär på en rik erfarenhet från branschen med tidigare ledande positioner hos bland annat Microsoft. Hans karriär började som entreprenör och hans drivkraft i ledarskapet har alltid varit att främja teknologisk utveckling och tillväxt på både europeisk och internationell nivå.

Visionen om en ledande europeisk aktör

Al Monserrat, ordförande för Matrix42:s styrelse, uttrycker entusiasm över sammanslagningen: “Sammanslagningen gör oss till en starkare ledare inom IT i Europa. Med vårt omfattande kundunderlag, bred geografisk närvaro, stora produktutbud och expertis inom AI-driven tjänsteautomation kommer det nya Matrix42 att befästa sin position som marknadsledare. Vi är tacksamma för Thomas Fettens utmärkta ledarskap, som har bidragit till att ta företaget till denna nivå och ser fram emot att Niilo Fredrikson tar över rodret och leder oss in i en ny fas av tillväxt.”

Gemensamma mål och visioner

Fredrikson själv ser sammanslagningen som en möjlighet att ytterligare stärka företagets marknadsposition: “Matrix42 och Efecte har konsekvent hjälpt företag att digitalisera och automatisera sina processer och arbetsflöden. Vi delar visionen om att vara den främsta leverantören av service management i Europa. Genom att förena våra krafter kommer vi att kunna nå detta mål snabbare. Våra kunder och partners kommer att gynnas av vårt fördjupade produktutbud, våra starka samarbeten och vår hängivna personal. Det är en stor ära att få leda detta team och använda AI för att effektivisera verksamheter och öka produktiviteten.”

Framtidsutsikter och expansion

Dr. Thomas Mendel, grundare och vd för Research In Action, pekar på de långsiktiga fördelarna med sammanslagningen: “Genom samgåendet etablerar sig Matrix42 som den främsta leverantören av ITSM- och ESM-lösningar i Europa. Kunderna kommer att dra nytta av vår utökade närvaro över hela Europa och vårt breda utbud av produkter, som är anpassade för att möta lokala behov.”

Det står klart att Matrix42:s förvärv av Efecte och utnämningen av Niilo Fredrikson som ny vd är strategiska steg för att stärka företagets position på den internationella arenan, vilket förutspår en framtid präglad av innovation och tillväxt inom IT- och service management i Europa.