Sedan början av 2022 har de ordinarie priserna på matprodukter ökat med totalt 19 % medan den generella ökningen har legat på 22 %. I november fortsatte priserna att stiga med 0,2 %, och det finns betydande variationer då en fjärdedel av produkterna har högre priser medan andra produkter har blivit billigare. Det visar den oberoende sajten Matpriskollen i sin senaste undersökning av prisutvecklingen inom dagligvaruhandeln under en längre tidsperiod.

Undersökningen som Matpriskollen genomför innebär att de jämför ordinarie pris på en vara i en butik den första dagen varje månad med tidigare priser under olika tidpunkter, såsom den 1 november 2023, 1 januari 2023, 1 december 2022 och 1 januari 2022. De granskar också kedjornas egna märkesvaror (EMV) såsom ICA Basic, Garant och Änglamark.

Prisförändring i november (årsbasis)

Huvudkategorier
Tabell: Matpriskollen

På årsbasis ligger den aktuella prisökningstakten på +5,3 % för 35 000 jämförbara dagligvaruartiklar och +5,6 % för matrelaterade artiklar (exklusive djurprodukter, hem- och hushållsartiklar, kroppsvårdsprodukter och hälsoprodukter). Även om prisökningstakten sjunker på årsbasis, noteras fortfarande betydande prisökningar och en trög utveckling inom dagligvaruhandeln, vilket fortsätter att driva priserna uppåt. Under de senaste två åren har svenska hushåll upplevt ökade matkostnader på cirka 65 miljarder kronor, och det förutspås inga större prissänkningar inom överskådlig framtid. Även om årsförändringen minskar varje månad, vilket kan ses som positivt, är det tydligt att matpriserna inte blir lägre.

Apelsinjuice och olivolja agerade draglok i novembers prisutveckling

I november steg priserna på över 43 000 dagligvaror med 0,2 %, vid en jämförelse mellan priset den 1 december och priset den 1 november. Av dessa produkter ökade priset på 23 %, medan priset på 14 % av produkterna sjönk och 63 % av produkterna förblev oförändrade.

Kategorin mejeriprodukter ökade i genomsnitt med 0,5 % där drickfärdiga juicer i snitt steg med 3 % där exempelvis Bravo Apelsinjuice (2 liter) steg hela 13 kronor. Vidare steg priset för Smoothie med 1,8 %.

En annan kategori som steg tydligt under november är skafferiprodukter, primärt drivet av olivoljor som steg 4,8 %. Under de senaste 12 månaderna har olivoljepriset ökat 26 %, något som gör den vanliga produkten till den som sett kraftigast prisökning enligt Matpriskollen.

Prisutveckling skiljer sig mellan matvarukedjorna

Prisutvecklingen var inte enhetlig mellan olika kedjor under november månad. ICA hade den största prisökningen med 0,4 %, följt av Axfood med 0,2 % (Hemköp, Willys, City Gross) medan Stora Coop sänkte priserna med -0,1 %.

Under de senaste 12 månaderna har priserna i genomsnitt ökat med 5,3 %, och prisökningen per kedjeblock har varit följande:

  • ICA-butiker: +5,2 %
  • Axfood: +5,0 %
  • Coop (mätt som Stora Coop): +6,4 %

ICA-butikerna har ökat priserna mest under två på varandra följande månader. Bland ICA Maxi-butikerna är prisökningen lägst, medan övriga ICA-butiker har haft något högre prisökningar. ICA Maxi strävar efter att förbättra sin prissättning och konkurrera mot Willys som den billigaste aktören på allt fler platser. Prissättningen i ICA-butikerna varierar individuellt vilket gör det svårt för konsumenter att få en överblick över prisnivån i “sin” ICA-butik. Skillnaderna i priser mellan olika ICA-butiker kan vara upp till 25%, och även mellan ICA-butiker av samma typ (Supermarket, Kvantum mm) är prisvariationerna betydande.

Butiker som inte fokuserar på låga priser kämpar med förändrade konsumentbeteenden och möter utmaningar att bibehålla lönsamheten. Olika butikslägen och kedjor har olika förutsättningar och optimerar därför olika strategier. Det är dock viktigt att medvetna konsumenter inte möts av alltför stora prisskillnader mellan lågprisbutiker och övriga butiker.

Framåt kan man förvänta sig fortsatta prissvängningar

Trots osäkerheten förutspås fortsatta prissvängningar framöver. Om den nuvarande ökningstakten håller i sig, vilket mycket tyder på, kommer den årliga prisökningstakten att avsevärt minska efter mars månad 2024. Detta beror till stor del på en fortsatt försämring av köpkraften hos svenska hushåll, vilket resulterar i mer prismedvetna konsumenter. Dessutom ser vi lägre energipriser, minskade råvarupriser och sänkta transportkostnader jämfört med 2022.

Det är intressant att notera att ICA-butikerna har haft den största prisökningen under månaden, speciellt med tanke på att många av dessa butiker redan har betydande prisskillnader gentemot lågprisbutikerna. De ökade prisskillnaderna kan eventuellt leda till att fler kunder väljer att handla i lågprisbutiker, men det kan också vara så att butikerna anser att prisökningarna är nödvändiga för att bibehålla lönsamheten. Det är sannolikt att det finns betydande skillnader i förutsättningarna mellan olika butiker, vilket påverkar besluten kring prisjusteringar. Detta återspeglas även i Matpriskollens senaste prisundersökning som visade på prisskillnader på upp till 25 % mellan olika ICA-butiker.