Fondsparande. Under april månad ökade nysparandet i fonder markant, med en total summa på 13,1 miljarder kronor. Den största delen av detta tillskott gick till aktiefonder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade med nästan 75 miljarder kronor under månaden och uppgick vid slutet av april till 6 416 miljarder.

I april visade fonderna ett nettoinflöde på totalt 13,1 miljarder kronor. Aktiefonder hade ett nettoinflöde på 12,1 miljarder kronor, medan långa räntefonder fick nettoinsättningar på 2,8 miljarder kronor. Å andra sidan gjordes nettouttag på 1,7 miljarder kronor från korta räntefonder och 0,4 miljarder kronor från blandfonder.

Hittills i år har fonderna haft ett nettoinflöde på totalt 29,9 miljarder kronor. För aktiefonder uppgår nettoinsättningarna till hela 42,9 miljarder kronor.

”Fondspararna mötte vårvärmen tidigt i april och var mer optimistiska gentemot börsen än i mars. Samtidigt som aktiefonder och långa räntefonder fortsätter att få nya insättningar för sjätte månaden i rad, ser vi återigen utflöden från de mindre riskfyllda korta räntefonderna under månaden. Jag tror att de snabbt stigande räntorna på vanliga sparkonton har blivit ett attraktivt alternativ för många sparare. För sparande med närliggande mål, som till exempel sommarsemestern, är det klokt att vara försiktig och undvika onödig risk. Men glöm inte att pengar som har tid att växa sig stora mår bäst av en högre risk i aktiefonder”, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening.

Utvecklingen på världens aktiemarknader var blandad under april. Värdet på Stockholmsbörsen ökade med drygt 3 procent (inklusive utdelningar) under månaden. Aktiefonder hade ett nettoinflöde på totalt 12,1 miljarder kronor, och de största insättningarna gjordes i globalfonder, följt av Sverigefonder och Europafonder. Nordenfonder och Asienfonder hade däremot nettouttag under månaden. Det är också värt att notera att indexfonder fortsätter att attrahera stora inflöden, med nettoinsättningar på drygt 15 miljarder kronor i april.

Fondmarknaden fortsätter att visa positiva tecken med ökande nysparande och en stadig tillväxt i fondförmögenheten. April månad blev ännu en månad av ökade investeringar i aktiefonder och långa räntefonder, samtidigt som spararna var mer optimistiska gentemot börsen. Trots vissa utflöden från korta räntefonder och blandfonder finns det fortfarande ett starkt intresse för att placera pengar i mer riskfyllda alternativ.

Det är viktigt att komma ihåg att sparande är en individuell process och att olika sparare har olika mål och tidshorisonter att ta hänsyn till. För sparare med kortsiktiga mål kan det vara klokt att vara försiktig och undvika onödig risk. Å andra sidan kan långsiktiga investeringar i aktiefonder ge möjlighet till högre avkastning över tid.

Med en blandad utveckling på världens aktiemarknader under april är det tydligt att investeringsklimatet är dynamiskt och att det finns möjligheter för välgrundade placeringar. Det är också intressant att notera att indexfonder fortsätter att vara populära bland investerare, vilket visar på en ökad efterfrågan på passiva investeringsstrategier.

Sammanfattningsvis visar fondmarknaden en positiv trend med ökande nysparande och tillväxt i fondförmögenheten. Med rätt kunskap och strategi kan sparare dra nytta av de möjligheter som erbjuds på marknaden. Det är viktigt att vara medveten om risker och att anpassa sina investeringar efter sina egna mål och tidshorisonter. Fondsparande kan vara en långsiktig och givande strategi för att bygga upp och skydda sin ekonomi.

Hela rapporten från fondbolagens förening kan läsas här.