Oktober månads bostadsmarknad visade på stabilitet i priserna på bostadsrätter men en nedgång för villor, enligt de senaste siffrorna från Svensk Mäklarstatistik.

Det var en blandad månad på bostadsmarknaden där bostadsrätter stod stilla i pris, medan villaägare såg en liten nedgång. Årsliga siffror pekar dock på en liten uppgång för bostadsrätter och en mer påtaglig minskning för villor.

Bostadsrätter

I de större städerna såg vi en splittrad bild. Storstockholm och Storgöteborg noterade en ökning med 1 %, medan Stormalmö upplevde en minskning med samma siffra. Årsbasisvis noterades en variation från 4 % ökning i centrala Stockholm till en 4 % nedgång i Stormalmö. “Prisutvecklingen på årsbasis bland länen uppvisar en stor variation, från 12 % i Värmland till -19 % i Jämtland,” tillägger Hans Flink från Svensk Mäklarstatistik.

Villor

Villamarknaden stod still i Storgöteborg och Stormalmö medan Storstockholm såg en minskning med 1 %. “På årsbasis har priserna minskat med mellan -3 % och -4 % i storstadsområdena, och samtliga län har en negativ prisutveckling på årsbasis,” säger Flink.

Marknaden

Sedan toppnoteringarna i mars och april förra året har marknaden justerats nedåt med 10 % för bostadsrätter och 13% för villor. Antalet sålda villor har dock ökat något.

Mäklarsamfundets kommentar

“Vi börjar närma oss räntetoppen, och marknaden känns piggare,” säger Joakim Lusensky från Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklarens roll i att balansera förväntningar mellan köpare och säljare är central i denna period.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, oktober 2023

Område 1 MÅN 3 MÅN 12 MÅN MEDELPRIS (KR/KVM)
Riket ± 0 % ± 0 % + 1 % 43,276
Centrala Stockholm – 1 % – 2 % + 4 % 101,478

Prisstatistik VILLOR, oktober 2023

Område 1 MÅN 3 MÅN 12 MÅN MEDELPRIS
Riket – 1 % – 1 % – 5 % 3,836,000
Stor-Stockholm – 1 % – 2 % – 3 % 6,953,000

Prisstatistik Fritidshus

Område 12 MÅN MEDELPRIS
Riket – 6 % 2,159,000

Dessa siffror baseras på de senaste tre månadernas försäljningar jämfört med samma period föregående år. Prisutvecklingen för villor beräknas utifrån förhållandet mellan köpesumman och taxeringsvärdet.

Källa: Svensk Mäklarstatistik