Under november månad har bostadsmarknaden fortsatt att visa tecken på avmattning. Det senaste från Svensk Mäklarstatistik avslöjar en nedgång i priser på såväl bostadsrätter som villor.

Bostadsrätter i november

I storstadsområdena har vi sett varierande rörelser i priserna på bostadsrätter under november. Storstockholm visade en stabilisering med oförändrade priser, medan det i övriga storstäder skedde en minskning. Särskilt i centrala delarna av Stockholm, Malmö och Göteborg noterades en nedgång. “Årstakterna varierar mellan -1 % och +3 %, med de lägsta siffrorna i Malmöområdet och de högsta i Stockholmsområdet,” förklarar Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, november 2023

BOSTADSRÄTTER 1 MÅN 3 MÅN 12 MÅN MEDELPRIS (KR/KVM)
Riket – 1 % ± 0 % + 1 % 43n015
Centrala Stockholm – 1 % – 3 % + 3 % 101 564
Stor-Stockholm ± 0 % + 1 % + 3 % 63 765
Centrala Göteborg – 2 % – 5 % + 2 % 61 639
Stor-Göteborg – 1 % – 1 % + 3 % 44 795
Centrala Malmö – 1 % – 3 % ± 0 % 36 728
Stor-Malmö – 1 % – 4 % – 1 % 33 902

Statistiken baseras på försäljningen av 25 651 bostadsrätter under september 2023 – november 2023. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juni 2023 – augusti 2023, tolvmånaderssiffran med september 2022 – november 2022 och i enmånadssiffran jämförs augusti 2023 – oktober 2023 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Villor i november

Villamarknaden i storstadsregionerna har också upplevt en prisnedgång. Storstockholm och Stormalmö såg en minskning med -1 %, medan Storgöteborg noterade en större nedgång på -2 %. På årsbasis har villapriserna minskat med -3 % i både Storstockholm och Storgöteborg, medan de varit oförändrade i Stormalmö.

Prisstatistik VILLOR, november 2023

VILLOR 1 MÅN 3 MÅN 12 MÅN MEDELPRIS
Riket – 1 % – 3 % – 3 % 3 613 000
Stor-Stockholm – 1 % – 3 % – 3 % 6 500 000
Stor-Göteborg – 2 % – 3 % – 3 % 5 184 000
Stor-Malmö – 1 % – 1 % ± 0 % 4 655 000

Statistiken baseras på försäljningen av 14 323 villor under september 2023 – november 2023. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juni 2023 – augusti 2023, tolvmånaderssiffran med september 2022 – november 2022 och i enmånadssiffran jämförs augusti 2023 – oktober 2023 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus

FRITIDSHUS 12 MÅN MEDELPRIS
Riket – 6 % 2 158 000

Statistiken baseras på försäljningen av 3 900 fritidshus mellan december 2022 och november 2023. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

Marknaden

Antalet sålda bostadsrätter har sjunkit jämfört med föregående år, men försäljningen av villor visar en ökande trend. “Under november såldes -8 % färre bostadsrätter jämfört med förra året, medan antalet sålda villor ökade med +3 %,” tillägger Sandegren. Jämfört med de senaste tre månaderna såldes färre bostadsrätter, men fler villor.

Mäklarsamfundets kommentar

Joakim Lusensky, Kommunikationschef på Mäklarsamfundet, kommenterar den ökande villaförsäljningen som ett tecken på att säljarna börjar anpassa sina förväntningar. “Nu när räntetoppen troligtvis är nådd, kan vi förvänta oss att fler köpare blir mer aktiva på marknaden,” säger han.

Källa: Svensk Mäklarstatistik