Enligt den senaste Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, som är Sveriges största mäklarföretag, visar resultatet att köparna fortsätter att ha övertaget på bostadsmarknaden, vilket har förstärkts sedan april. Majoriteten av mäklarna förutspår också att bostadspriserna och antalet bostadsaffärer kommer att förbli på samma nivå under resten av året. Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån, kommenterar att den återhämtning som vi har sett de senaste månaderna ser ut att avta.

I Mäklarpanelen deltog 419 av Fastighetsbyråns mäklare runt om i landet och de svarade på frågor om bostadsmarknadens läge. När de tillfrågades om vilka som har fördelen på bostadsmarknaden just nu, gav snittet 3,14 på en skala från 0 (köparna) till 10 (säljarna). Det kan jämföras med 3,2 när samma fråga ställdes i januari och 2,78 i januari. Den nationella trenden med minskat övertag för köparna har därmed brutits.

– Vi har haft en trend att övertaget för köparna minskar och även prisökningar under de senaste månaderna. Nu bryts den trenden och vi ser tendenser till minskad efterfrågan igen. Men bilden är splittrad mellan olika delar av marknaden och känslan generellt är att bostadsmarknaden stabiliserats. Vi börjar se slutet av räntehöjningar och inflationen går åt rätt håll vilket gör förutsättningarna på bostadsmarknaden något mer förutsägbara,säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Stillastående bostadspriser resten av året

När mäklarna i Mäklarpanelen fick frågor om sina förväntningar på priserna under resten av året svarade majoriteten av dem att de förutspår oförändrade priser för både bostadsrätter och villor, 66 respektive 70 % av mäklarna. Bland de återstående mäklarna tror något fler på fallande priser än på stigande priser. När det gäller antalet sålda bostäder under fortsättningen av 2023 svarade 54% av mäklarna att de förväntar sig samma nivå som hittills under 2023, medan 31 % tror på en ökning av försäljningarna.

– Resultaten tyder på en stabil marknad med stabila priser resten av året. Att trenden med stigande priser skulle hålla i sig känns osannolikt, bland annat eftersom räntehöjningarna inte slagit igenom helt än. Om aktiviteten, som nu legat på en låg nivå under lång tid, ökar skulle det sannolikt snarare leda till att priserna kan pressas ner något igen, fortsätter säger Johan Engström.


Resultat från Mäklarpanelen juni 2023:

”Vad tror du om prisutvecklingen på bostadsrätter på din ort under fortsättningen av 2023?”

Prisutveckling br Stigande Stillastående Sjunkande
Riks 12 66 21
Stor-Stockholm 16 52 31
Stor-Göteborg 10 71 19
Stor-Malmö 16 79 5
Större ort 13 69 19
Mellanstor ort 13 73 13
Mindre ort 8 66 26

”Vad tror du om prisutvecklingen på villor på din ort under fortsättningen av 2023?”

Prisutveckling villa Stigande Stillastående Sjunkande
Riks 13 70 17
Stor-Stockholm 7 57 36
Stor-Göteborg 10 80 10
Stor-Malmö 21 64 14
Större ort 13 75 13
Mellanstor ort 15 74 11
Mindre ort 13 69 18

”Vad tror du om nivån på antal sålda bostäder på din ort under fortsättningen av 2023?”

Antal bostadsaffärer Fler Samma Färre
Riks 31 54 15
Stor-Stockholm 22 52 26
Stor-Göteborg 42 50 8
Stor-Malmö 39 52 9
Större ort 29 60 11
Mellanstor ort 34 55 11
Mindre ort 30 53 17