Den senaste Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån i Spanien visar på en tydlig avmattning på bostadsmarknaden. Prisökningen har avstannat, övertaget för säljarna är borta och efterfrågan från svenskar har minskat. Den skakiga omvärlden fick inte lika snabba effekter som i Sverige, men syns nu tydligt även i Spanien, kommenterar Martin Posch, affärsområdeschef för Fastighetsbyrån utland.

I Mäklarpanelen Spanien från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag i Spanien, har 41 av företagets mäklare på Costa del Sol, Costa Blanca, Mallorca, Gran Canaria och Barcelona svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden just nu.

På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 5,02 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna), det vill säga en nästintill exakt jämnvikt mellan säljare och köpare. Det kan jämföras med 6,48 i juli, till förmån för säljarna. På frågan ”Hur stark är efterfrågan från svenska köpare på din marknad just nu?” blev snittet 2,71 på en skala mellan 1 (mycket svag) till 6 (mycket stark). Efterfrågan är alltså relativt svag och har sjunkit sedan juli (3,83).

“Ekonomisk oro, inflation och räntehöjningar fick inte lika snabba och tydliga effekter på bostadsmarknaden i Spanien som i Sverige. Nu kan vi se en förändring, likt Sverige i våras, med avmattning och säljare och köpare som har svårare att hitta varandra. Vi har gått från ett tydligt övertag för säljarna till en jämnvikt”, säger Martin Posch, affärsområdeschef för Fastighetsbyrån utland.

“Känslan är att svenskarna nu är mer avvaktande än flera andra nationaliteter, t ex tyskar och spanjorer. Den svaga svenska kronan spelar in och oron kring den ekonomiska utvecklingen verkar större i Sverige än många andra länder. Intresset för bostäder i Spanien finns kvar, men många avvaktar med att ta beslut”, fortsätter Martin Posch.

Stillastående bostadspriser
På frågan ”Hur utvecklas bostadspriserna på din marknad just nu?” svarade 68 % av mäklarna att priserna är stillastående. Det är en stor skillnad jämfört med juli då nästan lika många svarade att priserna steg. 54 % tror på stillastående priser under resten av 2022 och 34 % tror på prisnedgång.

“Vi har gått från tydlig stigande priser under vår och sommar, till stillastående eller svagt sjunkande priser. Troligtvis är det en utveckling vi kommer ha en tid framåt. För många solsugna svenska köpare kan det vara goda nyheter”, fortsätter Martin Posch.

Resultat från Mäklarpanelen Spanien okt 2022:

Hur stark är efterfrågan från svenska köpare på din marknad just nu? Skala 1 (mycket svag) till 6 (mycket stark).

Efterfrågan Sverige Okt Juli April Jan Okt
2,71 3,83 4,63 4,77 4,86

För vilka är bostadsmarknaden i ditt område mest fördelaktig just nu? Skala 0 (Köparens marknad) till 10 (säljarens marknad).

Köpare vs säljare Okt Juli April Jan Okt
Spanien 5,02 6,48 6,83 5,32 4,69

Hur utvecklas bostadspriserna på din marknad just nu?

Prisutveckling Okt Juli April Jan Okt
Stigande 24% 67% 80% 74% 51%
Stillastående 68% 29% 20% 23% 45%
Sjunkande 7% 5% 0 3% 3%

Hur tror du att bostadspriserna på din marknad kommer att utvecklas under 2022?

Prisutveckling 2022 Okt Juli April Jan
Stigande 12% 49% 86% 90%
Stillastående 54% 37% 14% 10%
Sjunkande 34% 15% 0 0