IT-företaget Ivanti, presenterade idag resultaten av sin årliga studie Everywhere Workplace som undersökt svenskarnas attityd till distansarbete. Rapporten avslöjade att de anställdas prioriteringar fortsätter att drastiskt förändras, då hela 71 procent av de tillfrågade i Sverige sade att de föredrar att arbeta varifrån de vill än att få en befordran. Trots att det har blivit så populärt är distansarbete ett tveeggat svärd, där 10 procent av de tillfrågade rapporterar en negativ effekt på den mentala hälsan.
Pandemin har påverkat svenskars mentala välmående
  • Den belastning som pandemin har skapat på anställdas mentala hälsa har varit betydande då 56 procent av de kvinnliga IT-medarbetarna som har svarat på enkäten rapporterade att de hade upplevt negativa effekter av distansarbete, jämfört med endast 44 procent av de manliga respondenterna i samma grupp.
  • Många anställda känner effekterna av att förlora den personliga kontakten med sina medarbetare (9 procent) och att de förväntas arbeta längre än när de är på kontoret (6 procent).
  • 52 procent av kvinnorna rapporterade att de förlorat den personliga kontakten med arbetskamrater, jämfört med 47 procent av männen.
Hybridmodellen är här för att stanna
När man tittar på potentiella “modeller för framtidens arbete” fann forskningen att 42 procent av de anställda föredrar en hybridmodell av arbete (en ökning med 5 procent sedan den senaste studien). 30 procent av de anställda sa att de skulle föredra att arbeta hemifrån permanent (en minskning med 20 procent sedan den senaste studien), vilket visar att många vill jobba tillsammans med kollegor igen.
Denna minskning kan också tillskrivas det faktum att även om distansarbete har medfört många positiva förändringar – de tillfrågade svarade att de tre främsta fördelarna som de har upptäckt sedan de har börjat arbeta på distans har varit tidsbesparingar genom minskad pendling (48 procent), bättre balans mellan arbete och privatliv (43 procent) och ett mer flexibelt arbetsschema (43 procent) – har det funnits vissa nackdelar. Faktum är att 49 procent av de tillfrågade sa att de har påverkats negativt på något sätt av distansarbete. Bland de största problemen var bristen på interaktion med kollegor (51 procent), att inte kunna samarbeta eller kommunicera effektivt (28 procent) och buller och distraktioner (27 procent).
Fler anställda vill bli digitala nomader 
Faktum är att 15 procent av de tillfrågade sade att de skulle föredra att arbeta från vilken plats som helst (en ökning med 87 procent sedan den senaste studien). Intressant nog sade 22 procent av de tillfrågade att de blev digitala nomader under pandemin, och 18 procent sa att de överväger att bli en digital nomad. Endast 13 procent av de tillfrågade sade att de skulle vilja arbeta permanent på kontoret (en minskning med 11 procent sedan den senaste studien).
– Pandemin har ökat takten i ett monumentalt skifte i var och hur människor arbetar. Den goda nyheten är att genom att öka automatiseringen av enklare eller vardagliga uppgifter kan företag förbättra balansen mellan arbete och privatliv för IT- och säkerhetsteam, och även förhindra dataintrång och framför allt förbättra medarbetarnas upplevelse. Till exempel ger Ivanti Neurons IT-avdelningar möjligheten att minska komplexiteten, förutse säkerhetshot, minska antalet oplanerade avbrott och lösa problem med endpoint innan anställda rapporterar dem, säger Jeff Abbott, VD för Ivanti , och fortsätter:
– Människor vill arbeta för företag som gör skillnad, och anställda lämnar allt oftare sina jobb om de inte tror på visionen och uppdraget. Företag måste visa att de levererar globalt värde och inte bara vinster, samtidigt som de prioriterar balansen mellan arbete och privatliv.
Läs mer om resultaten av Ivantis senaste rapport Everywhere Workplace här.