Pricers styrelse har utnämnt Magnus Larsson till vd och koncernchef för Pricer AB efter att han har varit tillförordnad vd sedan februari i år.

– Hela styrelsen och jag känner oss oerhört glada över att Magnus Larsson har tackat ja till rollen som vd för Pricer. Under sina nio månader som tillförordnad vd har han visat ett starkt engagemang och ledarskap samt förmåga att bygga upp en framgångsrik organisation och agera snabbt vilket är något som krävs idag. Vi är övertygade om att han har det som krävs för att leda bolaget på en mycket konkurrensutsatt marknad, driva lönsam tillväxt och nå de ambitiösa mål som Pricer har satt upp för 2025, säger Knut Faremo, styrelseordförande för Pricer.

– Jag är oerhört glad och stolt över att ha blivit utsedd till vd för Pricer. Under min tid som tillförordnad vd har jag påbörjat omvandlingen av företaget genom att bygga upp en stark säljorganisation, stärka våra partnerrelationer och sätta riktningen framåt. Jag är övertygad om att Pricers lösningar har en viktig funktion både för ökad butikseffektivitet och försäljning, och för bättre shoppingupplevelser i takt med att detaljhandeln blir allt mer automatiserad och digitaliserad. Tillsammans med alla engagerade och kompetenta medarbetare ser jag fram emot att fortsätta utveckla verksamheten, nå våra mål samt sätta nytt fokus på innovation och på att bli tekniskt ledande och nå framgångar på marknaden, säger Magnus Larsson, vd och koncernchef för Pricer.

Magnus Larsson kom till Pricer 2019 som Vice President Customer Operations och medlem i företagsledningen. Han har en ingenjörsexamen från KTH och över 20 års erfarenhet från ledande befattningar, globalt, regionalt och lokalt, i internationella företag inom olika former av produkt- och tjänsteverksamhet, framför allt inom telekomindustrin i bolag som Nokia, Sonera och Edgeware.