I Sverige minskade M&A-affärerna med cirka 39 procent mätt i antalet affärer och med knappt 67 procent sett till värde de tre första kvartalen 2022, jämfört med samma period 2021. Antalet M&A-affärer är i Sverige dock högre jämfört med volymen under det tredje kvartalet 2019. Det visar advokatbyrån Baker McKenzies analys av M&A-marknaden för de tre första kvartalen 2022.

Även den globala M&A-aktiviteten sjönk årets nio första månader; antalet M&A-affärer minskade med cirka 39 procent jämfört med samma period 2021.

Årets nedgång i M&A-affärer kan tillskrivas oro för recession, högre räntenivåer, ökad inflation, elbrist, samt geopolitisk oro med Rysslands folkrättsstridiga angreppskrig mot Ukraina.

Trots detta är nedgången i M&A-aktivitet årets första nio månader snarare en återgång till de nivåer som rådde före pandemin.

Tillbaka till normalläge
I Sverige minskade antalet M&A-affärer till 1334 transaktioner årets tre första kvartal, vilket var en nedgång i volym med cirka 39 procent jämfört med samma period 2021. Sett till det enskilda kvartalet så uppgick volymen till 323 affärer, vilket är en minskning med cirka 36 procent det tredje kvartalet 2022 jämfört med samma period föregående år.
Men i jämförelse med före pandemin så ökade antalet M&A-affärer med cirka 17 procent det tredje kvartalet 2022 jämfört med det tredje kvartalet 2019.

Det totala värdet av M&A-affärerna föll med knappt 67 procent jämfört med de tre första kvartalen 2021, och uppgick till cirka 56,2 miljarder USD årets nio första månader i Sverige.

 – Även om M&A-aktiviteten sjunker jämfört med 2021, så är det värt att notera att 2021 var ett rekordår. Vissa sektorer har också klarat sig bättre och går bra, såsom transaktioner i tech-branschen och M&A-affärer där private equity-bolag är involverade, säger Carl Svernlöv, advokat och partner, Baker McKenzie.

Global nedgång
Det totala antalet M&A-affärer globalt sjönk till 40 280 affärer de tre första kvartalen 2022, vilket är en nedgång med cirka 39 procent jämfört med samma period föregående år.

Det totala värdet av M&A-affärerna de tre första kvartalen 2002 uppgick till 2,8 biljoner USD globalt, vilket är nedgång med drygt 51 procent jämfört med samma period 2021.

Sett till nivåerna före pandemin så har M&A-affärerna globalt förvisso minskat i volym, men bara med cirka 6,5 procent det tredje kvartalet 2022 jämfört med det tredje kvartalet 2019.

Gränsöverskridande förvärv och fusioner
Sett till antalet gränsöverskridande M&A-affärer var det främst investerare från Norge som förvärvade svenska företag årets nio första månader, följt av investerare från Storbritannien och USA. Under denna period gjorde svenska företag flest antal M&A-affärer i Storbritannien, följt av Finland och USA.

Sett till enbart det tredje kvartalet så var det främst amerikanska företag som förvärvade svenska bolag, samtidigt som svenska företag gjorde flest M&A-affärer i Storbritannien.

Flest M&A-affärer genomfördes under årets tre första kvartal i Sverige inom industrisektorn, följt av konsumentprodukter och -tjänster och därefter högteknologisektorn. Affärer till störst värde genomfördes i sektorn stapelvaror på konsumentvarumarknaden (consumer staples), följt av finanssektorn och därefter industrisektorn.

De största gränsöverskridande affärerna under det tredje kvartalet var Trelleborgs förvärv av det USA-baserade företaget Minnesota Rubber & Plasticom till ett totalt värde om 950 MUSD (cirka 9,5 miljarder SEK); en investerargrupps köp av en del av Klarna Bank AB för 800 MUSD; tyska Schaeffler AG:s förvärv av SKF-avknoppningen Ewellix för cirka 594,2 MUSD (drygt sex miljarder SEK); Hedin Mobility Groups bud på återstående delen av brittiska Pendragon; samt Alimak Groups förvärv av franska Tractel Solutions för 500 MEUR(cirka 5,3 miljarder SEK), där Baker McKenzie var rådgivare till Alimak Group.

Återhämtning 2023
Även om marknaden är högst osäker just nu, ser den svenska marknaden för förvärv och fusioner stabil ut inför 2023. I de transaktioner som Baker McKenzie för närvarande arbetar med ser vi att det finns gott om kapital, inte minst inom private equity-sektorn, säger Carl Svernlöv.

M&A-analysen baseras på statistik från data- och analysföretaget Refinitiv och innehåller globala kommunicerade M&A-affärer med standardundantag.