Efter att startskottet har gått i Storbritannien tecknar Syncro Group nu en avsiktsförklaring om ett samarbetsavtal tillsammans med ECV, Emerging Classifieds Ventures. Genom samarbetsavtalet ska Syncro Groups dotterbolag Gigger AB, på ett snabbt och smidigt sätt etablera sig på emerging markets runt om i världen.

ECV bygger, växer, driver och samarbetar med SaaS-bolag för fortsatt tillväxt. ECV är verksamma i över 90 länder tillsammans med över 100 plattformar vilka innefattar bland annat Australien, Nya Zeeland och Kenya, som även varit brittiska kolonier. Efter att ha lanserat i Storbritannien så faller det sig naturligt att nästa steg blir att expandera till bl.a. Australien och Nya Zeeland, då dessa har skattemässiga och juridiska system som härstammar från Storbritannien.

“Efter nära ett års diskussioner och planering med ECV är vi oerhört nöjda med att kunna presentera denna deal. Med en så kunnig och etablerad partner så kommer vi att utan ekonomisk risk, och via gemensamägda bolag, kunna etablera oss på de spännande tillväxtmarknader som vi annars bara kunnat drömma om. Vi ser med tillförsikt fram emot ett 2022 med fantastisk tillväxt för Gigdivisionen”, säger Claes Persson, tf. VD Syncro Group, i en kommentar till Finanstid.

Joint ventures, eller samriskföretag som är den svenska benämningen, blir en viktig pusselbit för att Gigger AB:s SaaS-plattform snabbt ska bli en marknadsledande plattform på de olika kontinenterna. ECV har fördelen av att redan ha varit en aktiv spelare på de olika marknaderna under en längre tid och kan då bistå med kontakter, partners, en förståelse för marknaden samt starka marknadsföringskanaler och sedermera korsbefrukta dessa med Giggers plattform.

Australien, Nya Zeeland och Kenya är enorma marknader för gig-ekonomin. Mellan åren 2015-2019 niodubblades gig-ekonomin i Australien och är nu värd ca 6,3 miljarder dollar enligt australienska Actuaries Institute. I april 2020 uppgick andelen undersysselsatta till 13,8 % och i juni 2020 uppgick antalet arbetslösa till 7,5 % vilket var den högsta siffran i landet på 20 år enligt The Australian Bureau of Statistics. För många blev då gig-ekonomin ett viktigt verktyg för att fortsatt behålla en inkomst.

Covid-19 har bidragit med ökad arbetslöshet världen över och gig-ekonomin har samtidigt växt i rekordfart. Många menar på att Covid-19 har varit en språngbräda för gig-ekonomin och lyckas Syncro Group med sin internationella satsning kan detta vara en guldgruva för alla aktieägare.