Marknaden för SEO och marknadsföring har minskat något de senaste månaderna. Det finns en enkel förklaring till det – den rådande lågkonjunkturen. Hur kan du som företagare tänka kring sökmotoroptimering i dessa svåra tider? SEO-byrån Topdog delar med sig av sina tankar kring SEO-satsningar under en lågkonjunktur.

Marknadsföring får ofta stryka på foten i sämre tider

Många menar att Sverige är i en recession och inte bara en försämrad konjunktur. När intäkterna sjunker i förhållande till de siffror som legat till grund för senaste budgeten måste företagare ofta minska sina utgifter. Att strypa SEO- och marknadsföringsbudgeten

kan kännas helt rätt i det läget. Det finns dock en risk att det leder till ännu svagare försäljning och till att intäkterna sjunker ytterligare. Särskilt om uteblivna satsningar innebär att företaget tappar placeringar i sökmotorerna. SEO kan därför spela en viktig roll oavsett om företaget befinner sig i en bra eller tuff period.

Rätt strategi är extra viktigt vid vikande konjunktur

I svåra tider tvingas många att endast fokusera på företagets kärnverksamhet. Att investera i marknadsföring innebär ofta att man hoppas på att göra en vinst på lång sikt. Det kan helt enkelt vara en lyx som ett företag inte kan unna sig när verksamheten inte går bra. Men, eftersom satsningar på framförallt SEO ofta är väldigt kostnadseffektiva, kan det ändå vara värdefullt att fortsätta optimera hemsidan. Det viktigaste i en sådan situation är att SEO-strategin anpassas till verksamhetens rådande omständigheter.

Här är några saker som blir extra viktiga när resurserna är begränsade:

  • Skala ner företagets marknadsföring och prioritera riktade kampanjer i rätt kanaler. det minskar både kostnader och komplexitet.
  • Anpassa SEO-strategin efter aktuella köpbeteenden i målgruppen.
  • Investera i SEO-innehåll. Investeringar i content som rankar i Google har alltid tillhört de mest lönsamma investeringar du kan göra inom kommunikation. Det har inte ändrat sig även om vi går mot lågkonjunktur. Görs det rätt kan innehållet bidra till ökad lönsamt på sikt och under lång tid.

SEO-satsningar kan anpassas efter skiftande köpbeteenden

Content och SEO är mycket stora områden som används till såväl långsiktiga som kortsiktiga satsningar. För att nå ett så bra resultat som möjligt är det viktigt att företag hela tiden har kunskap om de beslut kunder tar när de interagerar med företaget. Om kundens behov och beslutsprocesser förändras på grund av förändringar i konjunkturen är SEO ett effektivt sätt att snabbt tillmötesgå detta. Det handlar om att skapa content som är aktuellt, just där kunden befinner sig.

Om du, när konjunkturen och kundbeteendet vänder igen, redan har lagt grunden för din SEO-satsning finns det många placeringar att hämta hem. Företag som pausat sin SEO och som inte längre rankar lika högt i sökmotorerna riskerar att hamna långt efter alla andra, och det kan bli dyrt att ta sig in i matchen igen.

Mätbara resultat med SEO

En stor fördel med att använda SEO som marknadsföringsmetod i perioder med sämre ekonomi är att insatserna så lätt kan följas upp. Det går att se ganska exakt vilken nytta de skapar avseende till exempel nya besökare på en digital plattform eller konvertering i butiker. På så sätt behöver ett företag inte investera stora belopp i en kampanj där resultatet är osäkert. Det går att börja i liten skala och sedan låta satsningen växa i precis den takt som den skapar värde.

Topdog är experter på sökmotoroptimering och kan hjälpa dig att ta fram en SEO-strategi anpassad till ditt företags unika förutsättningar under en recession eller lågkonjunktur.