Lindab har avtalat om att köpa Airmaster, ett framstående europeiskt företag inom decentraliserad ventilation. Genom förvärvet etablerar Lindab samtidigt en ny produktsektor inom koncernen, med ambitionen att uppnå en omsättning på två miljarder SEK år 2027 inom decentraliserad ventilation.

Airmaster är en snabbväxande dansk tillverkare av produkter för decentraliserad ventilation, med dagens huvudmarknader i Tyskland, Danmark, Benelux, Norge och Frankrike. Under 2022 genererade bolaget en omsättning på 356 MDKK med en rörelsemarginal på 18 procent. Airmaster har upplevt en årlig försäljningstillväxt på över 10 procent sedan 2015.

Decentraliserad ventilation

Decentraliserad ventilation erbjuder en energieffektiv metod för att ventilera byggnader och passar särskilt bra för renovering av fastigheter. Genom att installera friskluftsventilation i varje rum elimineras behovet av ventilationskanaler eller ett centralt system. Tekniken är särskilt lämplig för fastigheter där kanaldragning är svår, som i äldre byggnader, eller när endast en del av byggnaden ska renoveras. Airmasters nya produkt, AMX, inkluderar även en integrerad värmepump som möjliggör både kylning och uppvärmning för optimal inomhuskomfort.

Byggnader står för cirka 40 procent av den totala energiförbrukningen i EU, och ventilation är ett område som kan minska energibehovet mest vid renovering. Endast en procent av alla byggnader renoveras årligen, och det behövs en betydande ökning för att EU ska uppnå sina klimatmål. Fastighetsägare söker metoder för att renovera befintliga byggnader utan att störa hyresgäster, och decentraliserad ventilation är därför ett attraktivt och effektivt alternativ.

”Med Airmaster lägger vi grunden för ett nytt produktområde med fokus på decentraliserad ventilation. Vi är mycket glada över att välkomna ett välskött bolag inom en så intressant teknologi, med en upparbetad kundkrets i flera länder.”, säger Ola Ringdahl, VD och Koncernchef för Lindab.

Ringdahl fortsätter: 

”Renovering med fokus på energieffektivisering är ett attraktivt tillväxtområde. Tillsammans med Airmaster blir vi ännu starkare på smarta produkter som minskar energiåtgången samtidigt som de skapar ett hälsosamt inomhusklimat. Lindab har tidigare kommunicerat en ambition att nå 20 miljarder i omsättning år 2027. Vår målsättning är att produktområdet för decentraliserad ventilation då ska utgöra cirka två miljarder kronor genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv.”

Airmaster grundades 1991 av Kim Jensen och Henrik Stæhr, vilka förblivit huvudägare fram till idag. Kim Jensen kommer att fortsätta som VD för Airmaster inom Lindab, och företaget kommer att behålla sitt ledningsteam. Airmaster har direktförsäljning i Danmark, Benelux och Norge samt distributörer på andra marknader. Företaget har cirka 200 medarbetare och huvudkontor, utvecklingsavdelning och produktion i Aars på Jylland, Danmark.

Kim Jensen ser fram emot att fortsätta växa som en del av Lindab och betonar likheterna i tankesätt om kvalitet, kundnytta och långsiktighet mellan de två företagen.

Lindab har redan tecknat avtal om förvärvet av Airmaster A/S, och tillträde förväntas ske under första kvartalet 2024 efter sedvanlig konkurrensprövning. Förvärvet omfattar 100 procent av bolaget, utan kassaskulder, för en fast köpeskilling om 650 MDKK (990 MSEK) vid tillträdet. En ytterligare köpeskilling kan tillkomma baserat på högt ställda förväntningar på Airmasters resultatutveckling under 2024 och 2025, med en maximal summa av 400 MDKK (610 MSEK), som regleras år 2026. Finansieringen av förvärvet sker genom befintliga kreditfaciliteter och nyupptagna lån.