Storsatsande Voyd tar ytterligare ett strategiskt steg och värvar Linda Palmgren till bolagets styrelse. Palmgren, med tidigare erfarenheter som vd på Bauer Media Group och Mediebyrån Starcom samt rollen som utvecklingschef för Publicis Groupe, kommer nu att förstärka Voyds kapacitet att navigera i ett föränderligt landskap inom TV och streaming. Linda Palmgrens rekrytering signalerar Voyds ambition att inte bara följa efter, utan även att forma framtiden inom rörligt innehåll. Detta enligt ett pressmeddelande.

“Voyds satsning på en videoplattform med kvalitativt kreatörsdrivet streaminginnehåll är helt rätt i tiden,” säger Palmgren.

I en tid där konkurrensen mellan streamingplattformar ökar och endast en bråkdel av kreatörerna kan försörja sig på sina intäkter, erbjuder Voyd en unik möjlighet. Plattformen ger kreatörer chansen att själva ta betalt för sitt innehåll. Tidigare detta år lanserades även Voyd Play, en streamingtjänst som erbjuder prenumeranter tillgång till exklusivt och högkvalitativt kreatörsdrivet innehåll, allt samlat i en app.

“Att rekrytera Linda Palmgren är helt i linje med våra ambitioner,” säger Jesper Prim, Voyds vd. “Hennes erfarenhet och insikter, kombinerat med hennes djupa förståelse för medielandskapet, kommer att vara ovärderliga för att utveckla vår affär och vinna nya marknadsandelar.”

Som en pionjär bakom influencerfenomenet i Sverige, blir Palmgren en viktig del i att realisera bolagets planer och förbättra villkoren för videokreatörer. Hon ser Voyds tjänster som mycket relevanta i en tid då hela branschen omdefinieras, från innehåll och produktionskostnader till konsumentlojalitet.

“Att leda i en föränderlig tid innebär inte bara att anpassa sig till nya trender utan också att aktivt forma branschens framtid,” påpekar Palmgren. “Detta är en tid för djärva visioner och innovativa strategier. Jag ser fram emot att bidra till Voyds framgång som en utmanare i streamingvärlden.”

Med sikte på global expansion har Voyd under 2023 säkrat över 20 miljoner kronor i kapital. Bland investerarna finns riskkapitalbolaget Simplexity Partners, lett av Peter Settman, vilket markerar en betydande tillväxtfas för bolaget.