BioGaia AB, en världsledande aktör inom probiotikabranschen, har meddelat en ledningsförändring som innebär att Isabelle Ducellier, bolagets verkställande direktör, kommer att lämna bolaget för att ta anställning som verkställande direktör i Orkla Health, ett av Orklas portföljbolag. Isabelle Ducellier kommer att fortsätta inneha sin nuvarande position fram till den 30 september 2023.

Isabelle Ducellier tillträdde som verkställande direktör i BioGaia AB i november 2018 och har sedan dess spelat en avgörande roll i bolagets transformation till ett ledande konsumentcentrerat probiotikabolag. Under hennes ledning har BioGaia AB utvecklats till ett bolag med hållbar tvåsiffrig tillväxt genom att komplettera den traditionella medicinska marknadsföringsmodellen med e-handel och konsumentmarknadsföring.

Trots att det är tråkigt att se Isabelle Ducellier lämna BioGaia AB, är Peter Rothschild, bolagets grundare och styrelseordförande, tacksam för hennes insatser och betonar att bolaget befinner sig i dess bästa position någonsin. Han önskar henne all framgång i hennes nya roll.

Rekryteringen av en ny verkställande direktör har påbörjats och BioGaia AB hoppas att den nya personen kommer att utses innan Isabelle Ducellier lämnar bolaget. Under övergången kommer Peter Rothschild att fortsätta att vara nära involverad i verksamheten och stödja BioGaias framgångsrika ledningsgrupp.

BioGaia AB är en pionjär inom probiotikaforskning och har en gedigen kunskapsbas inom området. Bolaget fokuserar på att utveckla probiotikaprodukter som är säkra, effektiva och har dokumenterad klinisk effekt. Med över 30 års erfarenhet och närvaro i över 100 länder har BioGaia AB etablerat sig som en pålitlig aktör inom probiotikabranschen.