Den schweiziska storbanken Credit Suisse som oroat marknaden har beslutat att ta upp ett lån på upp till 50 miljarder schweiziska franc, vilket motsvarar ungefär 560 miljarder kronor, från den schweiziska centralbanken. Efter en turbulent vecka med en sinande aktiekurs för storbanken så sker ett lättnadsrally under torsdagen. Credit Suisse stiger drygt 23 procent i den inledande handeln till bakgrund av beskedet. 

”Detta är ett avgörande steg för att stärka Credit Suisse när vi fortsätter vår strategiska omdaning”, säger bankens vd Ulrich Körner i ett uttalande.

Credit Suisse har upplevt ett antal skandaler under de senaste åren, något som återspeglats i en kraftigt fallande aktiekurs under längre tid. På onsdagen föll den krisande banken som mest 30 procent till en ny historisk lägsta notering. Under kvällen stod det klart att banken ska ta upp ett lån av den schweiziska centralbanken på cirka 560 miljarder kronor något som blåste undan en del bankoro.

Priset för Credit Suisses credit default swap, ett finansiellt instrument som köps i syfte att försäkra sig mot betalningsinställelse, noterade nya högsta nivåer under gårdagen. Prisrörelsen i CDS:erna indikerade att marknaden prisat in en hög sannolikhet för att banken ska gå i konkurs.

Turbulensen uppstod bara några dagar efter en serie dramatiska händelser, kallade bankrusningar, som skedde i USA. Tre nischbanker gick omkull efter att en våg av kunder hade tagit ut sina pengar och tömt bankerna.

På onsdagskvällen meddelade både den schweiziska centralbanken och finansinspektionsmyndigheten Finma att problemen som uppstått för nischbankerna i USA inte förväntas spridas till den schweiziska finansiella marknaden. Vidare uppgav Finma att Credit Suisse lever upp upp till både kapital- och likviditetskraven vilket innebär att centralbanken kommer att garantera likviditeten i ett scenario där det krävs.

Credit Suisse spelar en stor roll i den internationella banksektorn och enligt Bloomberg är banken en av världens 30 viktigaste banker. Bankens position innebär att likviditeten blir en betydande faktor och större krav ställs vad det gäller kapital och likviditet.