Utan 2G-3G riskerar säkerhetssystem i bilen fallera

Nedstängningen av de svenska 2G- och 3G-näten som är planerad till 2025 väcker oro bland bilägare. Övergången till mer avancerade nätverk som 4G och 5G kan visa sig vara en utmaning för många bilars inbyggda system. Bland dessa system är det särskilt bilens eCall-funktion, som automatiskt kontaktar nödtjänster vid en olycka, som står på spel. Sedan 31 mars 2018 är eCall obligatoriskt i nya bilar och är en del av bilens godkännande vid besiktning. Det framgår av ett pressmeddelande från Riksförbundet M Sverige.

Möjliga konsekvenser av nedstängningen

Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert på Riksförbundet M Sverige, förklarar att om eCall eller andra viktiga funktioner som fjärrstyrda värmare inte fungerar, kan bilen underkännas vid besiktning utan krav på omedelbar efterkontroll. “Fungerar inte eCall underkänns fordonet med anmärkning utan krav på efterkontroll, varpå bilägaren har eget ansvar att snarast åtgärda bristen,” säger Stjernvall. Vid upprepad underkännelse kan bilen få körförbud och därmed inte tillåtas på vägarna.

Varierad påverkan på olika bilmärken och modeller

Branschförbundet Mobility Swedens medlemmar, inklusive biltillverkare och bilimportörer, är medvetna om problemet, men det finns ingen enhetlig plan för hur detta ska hanteras. Vissa bilmodeller kan automatiskt övergå till 4G, medan andra kanske inte ens har kompatibilitet med 2G eller 3G. För bilar som helt saknar teknik för kommunikation över 4G-näten finns det en risk att inga uppdateringar planeras.

Framtidens krav och nödvändiga åtgärder

Enligt Stjernvall är det viktigt att bilägarna inte kommer i kläm. “Transportstyrelsen måste kräva att bilar uppfyller de trafiksäkerhetskrav som gäller enligt nollvisionen,” understryker han. Det finns också ett pågående EU-gemensamt arbete för att se över reglerna och hanteringen av eCall-systemet. I Sverige blir situationen särskilt brådskande eftersom de svenska näten stängs redan 2025, fyra år före EU:s övriga länder.

Vad innebär detta för bilägare?

För svenska bilägare innebär detta att de måste vara proaktiva. Det är avgörande att kontakta biltillverkaren för att ta reda på om ens egen bil påverkas av nedstängningen. På bytnät.nu har telekombranschen skapat en plattform för att informera om vad övergången till nya nätverk innebär för olika typer av teknologier och apparater, inklusive bilar.

Det står klart att omfattande åtgärder och samarbete mellan bilindustrin, nätoperatörer och regelgivande myndigheter kommer att vara nödvändigt för att undvika större störningar i bilägares dagliga liv när de gamla mobilnäten stängs ned. Med över 1,6 miljoner potentiellt berörda bilar bara i Sverige, är det en stor utmaning som kräver både planering och genomförande.