Lansering av TetraGraph Xcom för anslutning mot journalsystem

Senzime meddelar idag lanseringen av TetraGraph® Xcom, en lösning som möjliggör kommunikation mellan TetraGraph® och Philips Capsule Medical Device Information Platform (MDIP). Integrationen möjliggör elektronisk överföring av neuromuskulära data från TetraGraph® direkt till patientdatajournaler.

Philips Capsule är den ledande globala leverantören av medicinteknisk integration och informationslösningar för vårdgivare. Philips Capsule grundades för mer än två decennier sedan och har över 2 700 sjukhusplatser och 20 miljoner patienter anslutna årligen. Philips Capsule är standard för integration av medicintekniska produkter och utvidgar gränserna för operativa system, patientövervakning och klinisk övervakning.

TetraGraph-systemet hjälper narkospersonalen att förbättra patientvården, eliminera komplikationer och minska vårdkostnaderna genom att digitalt och kontinuerligt mäta graden av neuromuskulär blockad under och efter operation.

Den nya TetraGraph® Xcom-interfacet och Philips Capsule Medical Device Information Platform (MDIP) ansluter nästan alla befintliga medicintekniska produkter på sjukhus genom ett leverantörsneutralt system
som möjliggör kommunikation med elektroniska journaler och är utformade för att förbättra arbetsflödet och spara tid. Integrerad medicinsk utrustning är en värdefull tillgång för att leverera god patientvård.

Pia Renaudin, VD för Senzime, säger: ”Med vårt nya Xcom-gränssnitt kan TetraGraph® nu överföra kritisk patientinformation och visa den i nästintill alla patient- och journalsystem över hela världen. Vår smarta nya anslutning och samarbete med Philips Capsule ger förutsättningar för vården att kunna standardisera övervakningen av patienter som får muskelparalyserande läkemedel som del av narkos med Senzimes TetraGraph-system.”

Samarbetet med Philips Capsule är i linje med Senzimes vision att standardisera övervakning med TetraGraph® vid användning av muskelparalyserande läkemedel.