De långsiktiga bolåneräntorna sjönk kraftigt mot slutet av 2023, vilket ledde till ökat intresse för att binda räntorna bland fler kunder. Detta framgår av den sammanställning av Landshypotek Banks genomsnittliga bolåneräntor för december.

I december minskade snitträntorna för bolån med längre bindningstider avsevärt, och en ökning noterades i antalet kunder som valde att binda sina bolåneräntor. Speciellt noterbart var intresset för 2-årsräntan, som under december i genomsnitt var på 3,87 %. För kunder som tecknade nya eller omförhandlade bolån med en bindningstid på 3 eller 4 år var genomsnittsräntorna 3,58 % och 3,39 %, respektive. Jämfört med november förblev genomsnittet för den korta 3-månadersräntan i princip oförändrad.

Under hösten sänkte Landshypotek flera gånger räntorna för bolån med längre bindningstider. Den senaste sänkningen i slutet av december var den fjärde på drygt en månad. Redan i början av november sänkte banken flera bundna bolåneräntor och efter Riksbankens beslut i slutet av november att behålla styrräntan oförändrad, sänkte Landshypotek räntorna ännu mer, även för 1-årsräntan.

– Vi har sett att våra räntesänkningar under hösten börjar få verklig effekt ute hos kunderna och att fler kunder också väljer att binda sina lån. Det är en spännande utveckling nu på bolånemarknaden där vi har varit snabba att följa marknadens förändring och därmed gjort väsentliga sänkningar, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.