Gamingbolaget Stillfront redovisar siffror för det första kvaralet som låg i linje med förväntningarna. Omsättningen ökade med 4,8 procent och nådde 1 758 MSEK (1 678). Det faktiska utfallet var något lägre än analytikerkonsensusen från Factset, som förväntade sig en försäljning på 1 779 MSEK. Den organiska försäljningstillväxten var negativ och uppgick till -5 procent.

“Vi är naturligtvis inte nöjda med negativ organisk tillväxt, men den positiva månadsvisa trenden som vi såg under första kvartalet är uppmuntrande. Den allmänna visibiliteten på marknaden är fortsatt låg, men vi är övertygade om att Stillfront och marknaden kommer att återgå till organisk tillväxt under andra halvåret”, kommenterar vd Jörgen Larsson.

Enligt en sammanställning av sju analytikerprognoser från Infront hade analytiker förväntat sig en justerad EBITDAC på 416 MSEK i genomsnitt.

EBITDAC: Earnings before interest, taxes, depreciation, amortisation and coronavirus.

Den tillhörande justerade EBITDAC-marginalen uppgick till 24 procent, vilket var något högre än förväntningarna på 23,4 procent. Å andra sidan blev det faktiska rörelseresultatet (EBIT) 214 MSEK, vilket var lägre än förväntningarna på 243 MSEK.

Kundanskaffningskostnaderna uppgick till 473 MSEK under det första kvartalet, vilket motsvarade 27 procent av nettoomsättningen. Detta var en minskning jämfört med samma period föregående år, då kostnaderna utgjorde 28 procent av nettoomsättningen.

“Vi fortsätter att kunna spendera betydande belopp på marknadsföring utan att kompromissa med våra strikta krav på återbetalning inom 180 dagar”, skriver Larsson i sitt vd-ord.

Under första kvartalet har en ny titel tillkommit i den aktiva portföljen, samtidigt har åtta äldre titlar plockats bort då de inte längre uppfyller kraven för att ingå i den aktiva portföljen. Vid slutet av det första kvartalet ingick totalt 71 titlar i Stillfronts aktiva portfölj.

”Som tidigare nämnts fortsätter portföljdiversifiering att vara en viktig pelare i Stillfronts strategi. Vår ambition att utöka vår portfölj med nya speltitlar kvarstår, men vi har höjt våra avkastningskrav på nya projekt”, skriver Jörgen Larsson.

I den inledande handeln faller Stillfront drygt 4 procent och handlas vid 20,4 SEK/aktie