Vanligtvis följer värdet av aktieinnehav för kvinnor och män varandra. Dock visar den senaste statistiken över ägandet av aktier en markant skillnad – kvinnors aktieinnehav har presterat betydligt bättre under marknadsnedgången.

Enligt Euroclear Swedens nationella statistik för årets första nio månader har det för första gången uppstått en tydlig skillnad i värde mellan kvinnors och mäns aktieinnehav jämfört med tidigare mätningar från 2016. Tidigare har kurvorna historiskt sett följt varandra över tiden, men nu syns en avvikelse som även återspeglas i den totala bilden.

En jämförelse av värdet för kvinnors och mäns innehav visar att kvinnors innehav har ökat med 1,88 procent efter de tre första kvartalen, medan männen har minskat med 2 procent. Om man summerar både mäns och kvinnors portföljer under perioden leder det till en total minskning. Trots att kvinnornas portföljer har växt har männen tappat mer. Intressant att notera är att 18 av de 20 bolagen på kvinnornas topp 20-lista återfinns inom large cap, medan endast 11 av männen finns med på den listan.

Populäraste aktierna bland kvinnor och män

Aktier kvinnor
Tabell: Euroclear Sweden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Vi ser att kvinnors strategi att satsa på bolag på large cap har varit framgångsrik under perioden. Männen däremot har ägande i bolag spridda på flera listor bland sina topp 20-bolag. En välfungerande marknad behöver alla typer av investerare, säger Annelie Lindahl, Chief Business Officer Issuers på Euroclear Sweden. 

Euroclear Swedens analytiker har granskat de 100 bolag som har flest aktieägare och noterat könsfördelningen bland aktieägarna, vilket resulterat i de högsta procentandelarna för varje kön.

När det kommer till aktierna som favoriseras av kvinnor och män har Clas Ohlson klättrat till plats 11 från plats 16 på kvinnornas topp 20-lista sedan halvårsskiftet. Samtidigt har Swedbank kommit in som ny på topp 20-listan för kvinnor. På mäns topp 20-lista har aktier som New Wave, Saab, Resurs Holding, Betsson och Cibus Nordic ökat i popularitet. Dessutom är Peab och Powercell nya på mäns topp 20-lista.