Strandvägen 5 och andra fastigheter offras i Kvalitenas räddningsplan

Det krisande fastighetsbolaget Kvalitena meddelar nu att de har tagit ett drastiskt steg för att möta de ekonomiska utmaningarna. Försäljningen av hälften av sitt ägande i Strandvägen 5 och ytterligare tre fastigheter på Östermalm har initierats som en del av bolagets överlevnadsstrategi.

Bakgrund och uppkomst av krisen

I december förra året inleddes försäljningen av Bodarne 11, ett av Kvalitenas paradinnehav på den exklusiva Strandvägen 5 i Stockholm. Bakgrunden till denna nödvändiga försäljning är obligationsinnehavares krav på återbetalning av 800 miljoner kronor, utlösta av misslyckande med amortering och räntebetalning. En konkursansökan har också nyligen lämnats in till Stockholms tingsrätt, vilket sätter företaget i en svår situation.

Kvalitenas åtgärdsplan

I ett försök att stabilisera sin ekonomi meddelar nu Kvalitena att de har sålt 49,9% av aktierna i sitt delägda dotterbolag Hedvig Eleonora Holding. Detta strategiska drag ger Hedvig Eleonora Holding en stark delägare och samtidigt frigör kapital för Kvalitena. I ett uttalande säger bolaget att detta är ett steg mot att snabbt betala av Kvalitenas utestående obligation och andra krediter.

Oklara detaljer om affären

Det är dock inte klart vilken köpeskilling som betalats eller vem köparen är. Ansvarig mäklare Lars Fredegård avslöjar i en intervju med Afv att för bara två år sedan var värdet på fastigheten över 1,5 miljarder kronor, vilket gör affärens detaljer ännu mer mystiska.

Kvalitena befinner sig nu i en kritisk fas, och framtiden för Strandvägen 5 och andra fastigheter på Östermalm är oviss. Bolaget kämpar för att återvinna förtroendet och undvika en fullskalig ekonomisk kollaps. Endast tiden kommer att visa om försäljningen av delar av kronjuvelen blir räddningen eller enbart ett steg i den smärtsamma nedförsbacken för Kvalitena.