Avanza har drabbats av ett nytt bakslag då deras hållbarhetsansvariga Johanna Kull och produktchefen Johan Bouzi nyligen har rekryterats till Carnegie Private Banking. Denna händelse sker i kölvattnet av Carnegies nylansering av Montrose by Carnegie, en satsning influerad av Avanza, samt efter Avanzas misslyckande att rekrytera en ny vd. Det rapporterar Di om.

Johanna Kull har varit en central figur hos Avanza sedan augusti 2015 och har haft olika framträdande roller inom företaget, inklusive som sparekonom. Sedan januari 2021 har hon tjänstgjort som hållbarhetsansvarig. Hennes övergång till Carnegie markerar ett betydande tapp för Avanza. I en kommentar till Di säger Kull att hon ser fram emot den nya rollen på Carnegie och betonar bankens engagemang för hållbarhet.

Även Johan Bouzi, Avanzas produktchef, har rekryterats av Carnegie Private Banking, där han kommer att tjänstgöra som operativ chef. Deras övergång följer en tidigare trend där Avanza-personal flyttade till Carnegie för att starta Montrose by Carnegie.

Sven Hagströmer, Avanzas grundare och styrelseordförande, uttrycker både sorg och förståelse för Kulls beslut att lämna. Han betonar vikten av att ta hand om företagets personal och att dessa avgångar inte ska ses som en oroande trend, då Avanza generellt sett har låg personalomsättning, i en kommentar till Di.

Avanzas sökande efter en ny vd fortsätter, och en rekryteringsprocess för att hitta en ny hållbarhetsansvarig är också igång. Hagströmer poängterar att Avanza fortfarande har en stark företagskultur och hög lojalitet bland personalen.

Johanna Kull kommer att arbeta kvar på Avanza under sin uppsägningstid för att förbereda för sin efterträdare och uttrycker till Di att det inte finns några hard feelings mellan henne och Avanza.