Krönika: Den bästa människokännaren blir den bästa finansanalytikern

För att kunna producera användbara och tillförlitliga rapporter, prognoser och planer räcker det inte med att ha tillgång till finansiell data samt avancerade verktyg. En finansanalytiker måste även vara en bra förhandlare och duktig på att skapa goda relationer. Detta skriver Madeleine Löfblad, Senior FP&A Solution Consultant på Unit4.

Förutsättningar för de som arbetar med finansiell analys och planering har aldrig varit så bra som nu, det finns gott om bra verktyg och mängder av data att analysera, men den riktigt stora utmaningen är densamma som alltid, människor. Man behöver helt enkelt ha ”people skills”, det vill säga ha förmågan att kommunicera samt etablera ett förtroende med människor för att lyckas med finansiell analys och planering. Som finansanalytiker måste du kunna överbrygga skillnaden mellan vad styrelsen vill veta och vad cheferna för affärsenheter är beredda att dela med sig av.

Stöd för resten av företaget
I dagens moderna organisation bör man både samarbeta med och se dem som arbetar med finansiell analys och planering som ett oerhört viktigt stöd för resten av företaget. Om interaktionen fungerar blir resultatet en gemensam bild av det finansiella läget, vilket underlättar arbetet med budget, prognostisering och uppföljning.

Med en klar och tydlig tvåvägskommunikation blir det möjligt att identifiera felaktiga antaganden samt öka precisionen för den finansiella planeringen. Dessutom blir det enklare att identifiera åtgärder som påverkar finanserna positivt, vilket då innebär att man har ännu större nytta av dem. Ett exempel är att om ett arbetssätt fungerar väldigt bra i en region, eller för en produkt, kan den komma till nytta i fler regioner eller för fler produkter. Chefer ute i verksamheten som får tillgång till sådan information kommer att vilja samarbeta mer med dem som arbetar inom finans.

Samarbete är nyckeln till framgång
Trots de stora mängder data som finns tillgängliga blir inte arbetet automatiskt enklare för dem som arbetar med finansiell analys och planering. Det är svårt för dem att själva avgöra vad som behöver mätas och hur detaljerad rapportering och prognostisering bör vara, utan för att göra lyckade analyser, prognoser och planer krävs bra samarbete mellan finans och verksamhet. Annars finns risken att övrig personal känner sig hotade av analytiker som anstränger sig att identifiera problem med rapportering och prognostisering.

Behovet av bra samarbete är kanske extra viktigt vad gäller detaljplaner inom specifika områden, för om det saknas förståelse för de särskilda förutsättningar som råder, blir det svårt för en analytiker att få fram relevanta rapporter och prognoser. Säljplaner är ett bra exempel. Vilken detaljnivå är rätt? Region? Produkt? Per säljare?

Det är även viktigt att relationen mellan finansavdelning och vd fungerar väldigt bra, för då en vd litar på finanschefen blir det enklare för den senare att hantera motsträviga verksamhetschefer.

Sammanfattningsvis kan man säga att finansiell analys och planering handlar inte enbart om att se till att räkna rätt. Finansanalytiker måste vara bra människokännare med förmåga att lyssna och förhandla, samt kunna hantera individer med olika personligheter. Med de egenskaperna i bagaget och med goda relationer till affärsenheterna ökar chansen att kunna presentera rapporter och planer med hög precision.

Det gäller att komma ifrån tankesättet ”vi och dom” och istället anamma att vi arbetar ”tillsammans”.