Gammaldags “big bang”-implementationer är passé. Moderna molnbaserade affärssystem implementeras i korta, agila cykler. Det ger snabbare avkastning på investeringar och effektivare processer. Det skriver Jean de Villiers, kundansvarig på Unit4.
I dag vet alla CIO:er att det finns många fördelar med att flytta till molnet. Genom att gå från att hantera data lokalt till att ha dem i molnet drar de nytta av det värde, den smidighet och tillgänglighet som molnet erbjuder. Möjligheter att testa lösningar utan stora risker, rulla ut globala lösningar, göra applikationer tillgängliga mobilt, utnyttja flexibla licenser, slå på och av tjänster vid behov och få tillgång till de senaste innovationerna lockar.
Men stora och omvälvande “big bang”-migreringar avskräcker fortfarande verksamheter från att genomföra flytten till molnet. Den goda nyheten är att övergången nu kan ske smidigt och i kortare cykler.
Ingen mer big bang
 
Att flytta enkla applikationer till molnet är relativt enkelt, men vem vill vänta ett år på att få ut värdet av en omfattande övergång till molnet för de större affärskritiska systemen?
Tidigare innebar en övergång till ett molnbaserat affärssystem en dubbel väntan under vilken on-prem-systemet kördes parallellt med den molnbaserade motsvarigheten. Det innebar att det gamla systemet ofta kördes i 18 till 24 månader, eller mer, medan det nya affärssystemet (ERP) togs i drift. Resultatet blev att kunderna betalade dubbla licensavgifter utan att få någon nytta av molnlösningen under minst 18 månader.
Med den tekniska utvecklingen kring utvecklingsmodeller med “low-code” och öppna API:er är det nu möjligt att använda en mer flexibel modell för att migrera till molnet. Det gör att kunderna kan se ett mer omedelbart värde av ett molnabonnemang, inom en kortare tidsram. Det går att implementera molnbaserade applikationer i korta, agila cykler, vilket har gjort det möjligt för kunderna att stänga av sina äldre system på mindre än ett år. I vissa fall realiseras värde inom tre till fyra månader.
Standardprocesser är lösningen
Snabba molnmigreringar blir möjliga genom att fler funktioner byggs in i bransch- och rollspecifika affärssystem. Det innebär att behovet av att genomföra anpassningar har minskat, till förmån för standardprocesser. Affärssystem var en gång skräddarsydda, nu sker konfigurationen på API-nivå med tillägg som möjliggör anpassningar utan att komplexiteten ökar.
Migreringar till molnbaserade ERP-system behöver inte vara svåra. Det går att introducera medarbetare till nya affärssystem i molnet och att driva processförändringar snabbt, med hjälp av färdigpaketerade modeller som ger verkligt och omedelbart värde.
/ Jean de Villiers, kundansvarig på Unit4.
Disclaimer: Jean de Villiers har författat denna krönika för publicering i Finanstid. Påståenden och åsikter är krönikörens egna.