Svenskarna överger matkassar i stor skala

Under det senaste året har marknaden för måltidskassar i Sverige upplevt en markant svacka. Med en minskning på hela 25 procent sedan sin topp i september 2022, framstår framtiden för denna tidigare så populära service som osäker. Enligt en undersökning har endast 5,3 procent av svenskarna köpt en måltidskasse förra året, en siffra som pekar på en tydlig nedgång i intresset.

Förändrade inköpsvanor sedan pandemin

Coronapandemin medförde en radikal förändring i svenskarnas inköpsvanor. Måltidskassar, som erbjöd ett smidigt alternativ till traditionella matinköp, vann initialt mark bland konsumenterna. Denna positiva trend har dock avtagit betydligt. Svenska konsumenter har drabbats av stigande priser på livsmedel, och med en fortsatt låg förväntan på ekonomin har många valt att dra ner på sina utgifter. Resultatet är en minskad frekvens i köp av matkassar, från drygt 12 inköp per år till endast 9.

Elin Scotford, affärsutvecklingsansvarig på Consumer Panel Services GfK, kommenterar den aktuella situationen: “Det nya normala, där konsumenter aktivt söker efter rea-erbjudanden och jämför priser mellan olika butiker, är inte förenligt med den prismodell som måltidskassarna erbjuder.”

En marknad i minskning

Mellan september 2019 och september 2022 växte marknaden för måltidskassar nästan 2,5 gånger. Denna framgångsrika period följdes dock av en nedgång på 25 procent. En stor del av de som har övergett måltidskassar är ensamhushåll med hög prismedvetenhet. Enligt en undersökning bland tidigare kunder är det främst det höga priset som avskräcker från återkommande köp.

“Matkasseföretagen står inför ett vägskäl. De måste antingen anpassa sina priser till marknadens förväntningar eller hoppas på en ekonomisk uppgång som kan motivera deras nuvarande prissättning,” tillägger Scotford.

Framtiden för måltidskassar

Undersökningen som genomfördes av Consumer Panel Services GfK i april och maj 2023 med 127 hushåll som köpt måltidskassar, belyser den kritiska punkt som branschen har nått. Med fyra av fem tidigare kunder som pekar ut det höga priset som huvudorsak till deras avhållsamhet, är det tydligt att måltidskasseföretagen måste omvärdera sin affärsmodell.

Det är en osäker framtid som väntar på marknaden för måltidskassar. Utan signifikanta förändringar riskerar denna en gång blomstrande sektor att fortsätta tappa mark bland de svenska konsumenterna.