November 2022 markerade regeringens beslut att avskaffa den så kallade klimatbilsbonusen, som tidigare möjliggjorde ansökningar om kompensation hos Transportstyrelsen vid köp av miljövänliga bilar. Motiveringen var att priserna på elbilar hade börjat sjunka och därmed gjorde bonusen överflödig. Regeringen framhöll att kostnaderna för att äga och köra en miljövänlig bil nu var jämförbara med bensin- eller dieselbilar.

Subventioner för elbilar kvarstår för vissa grupper

Trots borttagandet av bonusen visar det sig att många elbilsägare fortfarande kan dra nytta av gynnsamma subventioner. För dem med tjänste- eller förmånsbil genom arbetsgivaren kan priset på bilen, när det kommer till förmånsbeskattning, minskas med hälften – som mest från 700 000 till 350 000 kronor. Denna subvention är dock inte tillgänglig för privatpersoner.

Kritik mot snedvridningen av subventioner

Riksförbundet M Sverige har lyft fram att detta skapar en snedvridning där vissa grupper gynnas av subventioner medan andra lämnas utan. Enligt organisationen innebär detta att ägare av elbilar via arbetsgivaren kan njuta av betydande rabatter på förmånsbeskattningen, vilket kan uppgå till flera tusen kronor per månad. Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på Riksförbundet M Sverige, betonar att privatpersoner bör ha samma rättigheter när det gäller subventioner som de som har förmånsbilar.

Krav på regeringen att agera

Riksförbundet M Sverige kräver nu att regeringen omgående vidtar åtgärder för att återinföra klimatbilsbonusen även för privatpersoner. Organisationen påpekar den motsägelsefulla situationen där regeringen, trots påståenden om att avsluta stöd, fortfarande subventionerar elbilar med betydande belopp genom förmånsbeskattning för vissa grupper. Carl-Erik Stjernvall framhåller vikten av att inte bara begränsa stödet till förmånsbilar och kräver att alla elbilsägare får ta del av subventionerna.

Oklarhet kring beloppen och ekonomisk påverkan

En utmaning i diskussionen är den bristande informationen om exakt hur mycket pengar subventionerna rör sig om och vilken påverkan det har på skatteintäkter och arbetsgivaravgifter. Riksförbundet M Sverige understryker att det är inkonsekvent att dra tillbaka klimatbilsbonusen med hänvisning till ekonomiska aspekter, samtidigt som stöd fortfarande ges i betydande omfattning.