Insight Partners lämnar ett mycket attraktivt erbjudande till SignUp Software AB:s aktieägare att överlåta sina aktier till Budgivaren för 104 kronor per aktie. Erbjudandet motsvarar en premie om cirka 39,4 procent jämfört med stängningskursen för SignUp-aktien den 14 april 2023 och cirka 30,5 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för SignUp-aktien under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet. Det framgår av ett pressmeddelande som kan läsas i sin helhet här.

Insight har tilltro till att stötta SignUps ledning att vidareutveckla Bolagets befintliga starka plattform för att tillgodose kundernas behov av finansiell automation och ytterligare investera i produktutveckling. SignUp är ett lönsamt växande mjukvaruföretag som erbjuder en heltäckande lösning, ExFlow, för elektronisk leverantörsfakturahantering inbyggd i Microsofts Dynamics 365.

Erbjudandet rekommenderas av SignUps oberoende budkommitté, som enhälligt rekommenderar aktieägarna att acceptera det. Lenner & Partners har även utfärdat ett värderingsutlåtande enligt vilket Erbjudandet är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i SignUp.

SignForm International BV och Standout Capital I AB, som tillsammans äger 72,37 procent av aktierna och rösterna i SignUp, har åtagit sig att oåterkalleligen acceptera Erbjudandet. Detta stöd ger ytterligare trygghet för de övriga aktieägarna att acceptera Erbjudandet.

Erbjudandet är fullt finansierat och kommer att finansieras av en kombination av befintliga medel från Insights fonder och en kreditfacilitet från ett syndikat av långivare som garanteras av Insight Fonder. Erbjudandehandlingen förväntas offentliggöras omkring den 18 april 2023 och acceptperioden förväntas inledas den 19 april 2023 och avslutas den 10 maj 2023.

Insight Partners är ett ledande globalt riskkapitalbolag som investerar i tillväxtföretag inom programvara, internet och teknik. Bolaget har investerat i över 400 företag och har totalt förvaltat kapital på över 30 miljarder dollar.

SignUp Software AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget erbjuder en innovativ lösning för automatisering av leverantörsfakturor och har ett starkt nätverk av samarbetspartners. Erbjudandet från Insight Partners ger aktieägarna en möjlighet att realisera sina investeringar och ger samtidigt SignUp möjlighet att fortsätta utveckla sin plattform och ta nästa steg i sin tillväxtresa.