I april ökade konkurserna med 72 procent

April månad blev en svart månad för svensk näringsliv då antalet företagskonkurser sköt i höjden. Hela 942 aktiebolag gick omkull, vilket är en ökning med 72 procent jämfört med samma period förra året. Det markerar den högsta siffran för månaden sedan 1994 och illustrerar en oroande trend på marknaden. Det framgår av ett pressmeddelande från CreditSafe.

konkurser
Illavarslande aprilsiffror. Källa: CreditSafe

Bland de mest anmärkningsvärda konkurserna märks en byggentreprenör med en omsättning på miljarder, flera välkända detaljhandelskedjor och en hustillverkare. Speciellt e-handelsbolag, bilförsäljare och konsultföretag, liksom hotell- och restaurangbranschen, drabbades hårt med en fördubbling av konkurser.

Många anställda förlorar jobben

Med en så pass omfattande ökning av konkurser följer naturligt en ökning i antalet anställda som förlorar sina jobb. Under 2024 har redan över 11 000 anställda drabbats, vilket är en ökning med 60 procent jämfört med förra året. Av dessa kom en stor andel från byggbranschen, detaljhandeln samt hotell- och restaurangsektorn.

Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe, kommenterar situationen: “Det är många livsöden som påverkas. Vi ser att företag kämpar för sin överlevnad och måste skära ned på kostnader. Varsel av personal har blivit en vanlig åtgärd för att undvika konkurs.”

Uppåtgående siffror i alla branscher

Konkurstrenden är inte isolerad till några få sektorer utan är ett genomgående tema i alla branscher. Byggbranschen har noterat 268 fler konkurser under årets första fyra månader jämfört med föregående år, och hotell- och restaurangbranschen har även den drabbats hårt med en ökning på 80 procent på årsbasis.

Stora bolag drabbas också

En av de största konkurserna rörde Vaggerydsföretaget Gärahovs Bygg, som hade en omsättning på 1,6 miljarder och 141 anställda. Anledningen till konkursen var oegentligheter och illojalt agerande från ledande anställda. Andra noterbara konkurser inkluderar C4 Hus, Auto Lounge Group, samt The Body Shop och Rizzo Group.

Nyföretagandet visar svagt positiva tecken

Trots den dystra trenden med ökande konkurser finns det tecken på hopp. Antalet nyregistrerade aktiebolag ökade med sju procent i april jämfört med samma månad förra året. Det finns nu totalt 770 000 verksamma aktiebolag i Sverige, vilket pekar på en vilja och förmåga att fortsätta försöka trots svåra tider.

konkurser
Nyföretagande 2024. Källa CreditSafe

Sammanfattningsvis står svensk ekonomi inför stora utmaningar, och de kommande månaderna blir avgörande för många företags överlevnad. Medan en del ser möjligheter och startar nya företag, kämpar flertalet befintliga företag med att hålla huvudet över vattenytan i en allt mer turbulent ekonomisk miljö.