Konkursansökan mot Oscar Properties efter brustet förlikningsavtal

Konflikt mellan bostadsrättsföreningen och Oscar Properties. Bostadsrättsföreningen Innovationen, belägen i ett av de två Norra Tornen i Stockholm, har ansökt om att försätta fastighetsbolaget Oscar Properties i konkurs. Föreningen hävdar att bolaget inte har levt upp till ett tidigare förlikningsavtal, det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrund till konflikten

De boende i Norra Tornen, Stockholms högsta bostadshus, har under en längre tid varit i konflikt med Oscar Properties, som är ansvariga för byggnationen av tornen. Konflikten har sitt ursprung i anklagelser om byggfel och missnöje bland bostadsägarna.

Förlikningsavtalet från 2022

Som en lösning på konflikten nåddes en förlikning sommaren 2022. Oscar Properties åtog sig att betala 33,5 miljoner kronor till bostadsrättsföreningen Innovationen som en del av avtalet.

Aktuell situation och konkursansökan

Trots förlikningen har nu bostadsrättsföreningen lämnat in en konkursansökan mot Oscar Properties. Anledningen är att de anser att fastighetsbolaget inte har följt avtalet. Oscar Properties planerar att bestrida ansökan och meddelar att de utvärderar alternativ för att säkerställa fortsatt drift.

Oscar Properties ekonomiska situation

Ekonomiskt sett har Oscar Properties, med grundaren Oscar Engelbert som största ägare, upplevt ökande svårigheter. I december rapporterades det att den norska banken DNB börjat sälja av bolagets fastigheter som säkerhet för ett lån, på grund av obetalda räntor. Dessutom har en annan långivare sagt upp ett säkerställt lån till bolaget.

Aktiens värde och bolagets framtid

Aktien i Oscar Properties har minskat drastiskt, med en nedgång på 96 procent under de senaste två åren. Detta lämnar bolaget med ett börsvärde på endast 89 miljoner kronor. Bolagets framtid är osäker, och det pågår diskussioner med bostadsrättsföreningen och andra kreditgivare för att finna en lösning.