Nyproduktionsmarknaden 2021 kännetecknas av en stark utveckling och nya rekordnivåer när bostadssajten Booli summerar det gångna året. Kortare annonstider, rekordfå prissänkta annonser och kvadratmeterpriserna för sålda lägenheter var de högsta sedan Booli började mäta. Även antalet verifierat såld nyproduktion var högt och slog tidigare rekord från 2017. Ladda ner årssammanställningen i PDF för hela rapporten och tillhörande grafer.

Det är inte bara andrahandsmarknaden som har vuxit sig stark under året, utan även utvecklingen av nyproducerade lägenheter har tagit fart. Det visar ny statistik från Booli och analysverktyget Booli Pro.

Under 2021 var det genomsnittliga priset för en såld, nyproducerad lägenhet 47 700 kronor per kvadratmeter. Det är en ökning med 11 procent mot 2020. Det är också den högsta prisnivån sedan Booli började mäta år 2008. I snitt var medelboarean för en såld lägenhet 70 kvadratmeter.

 

 

Rekordmånga sålda lägenheter
Ett annat nyckeltal som nådde nya toppnoteringar var årets genomförda försäljningar. Antalet sålda lägenheter ökade med hela 25 procent mot 2020 och landade på en rekordhög nivå.

 

 

Lägsta andel prissänkta någonsin
Statistiken visar även att det skedde rekordfå prissänkningar på nyproduktionsmarknaden under året. 1,9 procent av utbudet prissänktes, vilket går att jämföra med 4,3 pricent år 2020.

 

– Sett till de rekordhöga kvadratmeterpriserna och antal sålda lägenheter i kombination med de lägsta prissänkningarna sedan vi började mäta är det ett av de starkaste åren på nyproduktionsmarknaden jag sett under mina 20 år i branschen. Vi har sett ett något lägre utbud av nyproduktion de senaste två åren, vilket sannolikt fått effekt på prisbilden. Samtidigt har vi haft en väldigt stark successionsmarknad som brukar ha positiv effekt på nyproduktionen, säger Jennie Leffler, affärsområdesansvarig för Booli Pro.

Jämfört med tidigare år var utbudet av nyproduktion lägre under 2021, men jämfört med 2020 ökade utbudet något (+2,5 procent). Totalt var 36 949 nyproducerade lägenheter till salu 2021. Av dessa var det flesta 2:or och 3:or. Utbudet av 5:or ökade däremot något och var 5 procent fler än 2020.

 

– Nyproduktionsmarknaden är mer trögrörlig än andrahandsmarknaden vilket dels beror på längre försäljningsprocesser och att det tar tid att anpassa produkten. På andrahandsmarknaden har vi sett en ökad efterfrågan på större lägenheter. Vad gäller nyproduktionen kan vi ännu inte riktigt se tydliga tendenser på att utbudet av storlekar som erbjuds anpassat sig efter den efterfrågan. Med det sagt jobbar bostadsutvecklarna ofta med flexibla planlösningar, så att en 3:a enkelt kan bli en 4:a osv, säger Jennie Leffler

Trots en ökning av utbudet på marknaden har annonstiderna minskat. I snitt tog det 73 dagar att sälja en nyproducerad lägenhet, vilket är en snabbare försäljningstakt än tidigare år. Året innan tog det i snitt 101 dagar, vilket gör snittet för 2021 hela 28 dagar snabbare. Jämfört med 2016 och 2017 är det däremot något längre annonstider.

Statistiken är baserad på lägenhetsannonser för nyproduktion i Sverige som Booli har samlat in under perioden 2016-01-01 till 2021-12-31. Andrahandsbostäder är inte medräknade. Statistiken är hämtad från analysverktyget Booli Pro och primärt baserad på data från bostadsutvecklares hemsidor.