Igår emitterade Kommuninvest en ny grön obligation på 500 miljoner EUR (ungefär 5,6 miljarder SEK) där Citi, Svenska Handelsbanken och TD Securities agerade Lead Managers. Det var den 17:e gröna transaktionen som har genomförts hittills.

Investerarintresset var stort för den nya obligationen, som kommer att förfalla den 15 mars 2027. Över 100 investerare deltog i orderboken och buden översteg totalt 4 miljarder EUR. Enligt Kommuninvest var investerarkollektivet ”väl diversifierat”, bland annat deltog banker, centralbanker, officiella institutioner, kapitalförvaltare, pensions- och försäkringsföretag samt aktörer inom förmögenhetsförvaltning. Investerarna representerade olika geografisk regioner där Norden utgjorde den största andelen (34 %) följt av Österrike/Schweiz/Tyskland (18 %) och Sydeuropa (14 %).

Transaktionen prissattes 8 baspunkter under swapräntan. Efter denna transaktion har Kommuninvest nu totalt 72 miljarder SEK utestående i 10 gröna obligationer. Av dessa sex är i SEK, två i USD och två i EUR.

– Det är glädjande att kunna konstatera att våra gröna obligationer möter stor efterfrågan i alla våra tre strategiska upplåningsmarknader. Detta blev ännu en positiv transaktion i EUR-marknaden. Vårt gröna obligationsprogram drivs hela tiden framåt av ett mycket aktivt hållbarhetsarbete inom kommunsektorn, säger Tobias Landström, biträdande chef för Skuldförvaltning på Kommuninvest.

Läs mer om Katarina Ljungqvist som utsetts till ny vd på Kommuninvest här.