Förhandlingarna strandade

Fackförbundet Kommunal och arbetsgivarorganisationerna Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt Sobona har inte kunnat nå en överenskommelse i de pågående avtalsförhandlingarna. Efter att diskussionerna avbröts i fredags den 5 april, har Kommunal utfärdat ett varsel om konflikt. Om inget avtal nås innan den 18 april klockan 07:00, kommer arbetet att läggas ned på ett stort antal arbetsplatser. Detta inkluderar också en blockad mot nyanställningar samt mer- och övertidsarbete. Det framgår av ett pressmeddelande.

En sista utväg

“En strejk är alltid en sista utväg och absolut inget Kommunal gör lättvindigt,” förklarar Malin Ragnegård, ordförande för Kommunal. “Men om inte SKR och Sobona väljer att hitta en lösning vid förhandlingsbordet har Kommunal inte något annat val än att agera.” Kommunal har krävt skriftlighetskrav vid lönesättning och att löner betalas ut i tid – grundläggande krav som motparten inte har gått med på.

Rimliga krav i ekonomiskt svåra tider

“Vi har haft rimliga krav. I en svår ekonomisk tid tar vi ansvar för att få ner inflationen och inte bära in yrkanden som är kostnadsdrivande,” säger Ragnegård. Trots detta har SKR och Sobona inte kunnat möta Kommunal halvvägs. Förutom löneprocesser har Kommunal krävt förbättrade arbetstider och dygnsviloregleringar, speciellt inom räddningstjänst och LSS-verksamhet – något som motparten önskar försämra.

Sveriges NATO-medlemskap ställer nya krav

Johan Ingelskog, avtalssekreterare hos Kommunal, betonar att Sveriges nya NATO-medlemskap innebär större krav på räddningstjänsten. “Vi har velat diskutera branschens förutsättningar med motparten för att stärka svensk beredskap i en orolig tid. I stället har de satt på sig skygglappar och vill inte se vilka långsiktiga lösningar som behövs för att trygga räddningstjänsten.”

Omfattande konsekvenser av varslet

Varslen från Kommunal påverkar cirka 550 000 anställda inom kommuner, regioner och Sobonaföretag över hela Sverige. Bland de yrkesgrupper som berörs finns måltidspersonal, vaktmästare, lokalvårdare och renhållningsarbetare. Med tanke på de utmanande förhandlingarna kan konflikten komma att utvidgas ytterligare.

Framtiden för avtalsförhandlingarna

Situationen är fortsatt spänd och det återstår att se om parterna kan återuppta förhandlingarna med en konstruktiv inställning innan strejkvarslet träder i kraft. Kommunals handlingar understryker deras beslutsamhet att kämpa för sina medlemmars villkor, även i tider av ekonomisk osäkerhet och stora samhällsförändringar.