Enligt de senaste siffrorna från Mäklarstatistik har bostadsrättspriserna i hela landet stått still i juni, medan villapriserna har ökat med 1 %. Priserna har stabiliserats på en jämn nivå, men Riksbankens senaste besked kan få fler bostadskonsumenter att avvakta, kommenterar Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Den senaste statistiken från Mäklarstatistik visar att bostadsrättspriserna i hela landet inte har förändrats under juni, medan villapriserna har stigit med 1 %. På tre månaders sikt har både bostadsrätts- och villapriserna ökat med 2 %. Under det senaste året har bostadsrättspriserna i landet sjunkit med 5 %, medan villapriserna har sjunkit med 12 %.

“Efter en tillfällig uppgång har priserna återigen stabiliserats. Vi har känt att bostadskonsumenterna vågar agera i större utsträckning under juni och att det görs något fler affärer. Men många förväntade sig en sista räntehöjning i slutet av månaden, så Riksbankens ändrade räntebana kan eventuellt leda till ökad avvaktan igen. Sammanfattningsvis verkar marknaden vara i en något osäker balans just nu”, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

“Sommaren är ju vanligtvis en väldigt lugn period på bostadsmarknaden även om den långsiktiga trenden har varit att det händer mer och mer även under semestertider. Med tanke på den avvaktande marknaden vi haft under hela våren så kanske det finns förutsättningar för lite mer aktivitet den här sommaren. Men det är först i slutet av augusti vi får en riktig indikation på hur utvecklingen ser ut framåt och hur till exempel räntebanan påverkar, säger Johan Engström”, vd på Fastighetsbyrån.

Stockholm – Upp, ner och stillastående I juni sjönk bostadsrättspriserna med 1% i Stor-Stockholm, medan de steg med 1 % i centrala Stockholm. Villapriserna i Stor-Stockholm var oförändrade under juni.

“Marknaden har stabiliserats efter de senaste två årens turbulens. Nu vågar både köpare och säljare agera för att göra långsiktiga förändringar. Det bidrar även till en mer stabil prisbild, även om den ligger på en lägre nivå än för ett år sedan. Priserna är nu mer i linje med nivåerna före pandemin. Nu går villamarknaden i Bromma in i en lugnare period under sommaren. Dock har trenden de senaste åren varit att det genomförs försäljningar under sommarmånaderna då “på Gång” har blivit ett alltmer populärt alternativ utanför de traditionella försäljningarna på Hemnet”, säger villamäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.